Indledning
Vi vil i denne rapport præsentere jer for vores ide. Vi har lavet platform der hedder “Vi spiser sammen”. Det er en platform, hvor unge mennesker mellem 18-25 år kan mødes socialt, ved at spise et måltid sammen, med den mad som man eventuelt har i overskud. Det er en bæredygtig og cirkulært økonomisk platform, hvor vi er med til at minimere madspild.

I vores rapport har vi kigget på, hvor meget mad danskerne årligt smider ud, så det giver et bedre indblik i, hvor en alvorlig situation dette emne er og på den måde fandt vi ud af, hvorfor vores platform er den rigtige vej frem for at prøve at bekæmpe madspild.

Vi valgte målgruppen 18-25 år, fordi vi af egen erfaring ved, at det er dem, som typisk bekymre sig mest om miljøet og kan være med til at gøre den største forskel.

Det er derudover også dem, som nyder at mødes socialt, så på den måde rammer vi “to fluer med ét smæk”. Ydermere flytter mange unge til studiebyer, hvor de ikke har det store sociale netværk. Så her kan platformen bruges til at skabe et netværk og bekæmpe madspild på samme tid.

Selve konceptet skal ses som et længerevarende projekt. Altså, at det vil tage lidt tid, og en del ressourcer at få konceptet udbredt i landet og få flere til at turde mødes med andre på denne måde. Derimod er vi sikre på det bliver en succes på længere sigt.

Madspild kommer både fra mennesker der tilbereder for meget mad, som man ikke får spist. Det er også normale mennesker, der køber mad ind, men før man kommer til tilberedelsen, så har det lagt så lang tid i køleskabet at det er blevet for gammelt.

Indholdsfortegnelse
Indledning ............................................................................................. 1
Metodeafsnit ......................................................................................................... 2
Beskrivelse af vejen fra idé til forretningsplan herunder kommunikationen. ........... 2
Forklaring af hvordan cirkulær økonomi og bæredygtighed er indtænkt i jeres forretningsplan. ........ 4
En analyse af konkurrencesituationen på det marked, I vil ind på. Husk, at bruge ord og begreber fra kapitel 5 i Afsætningsbogen 6
SWOT .......................................................................................... 8
Vækststrategi ......................................................................... 8
Konkurrencestrategi ................................................................. 8
Eksterne forhold ................................................................. 9
Konklusion og perspektivering ............................................... 11
Litteraturliste ....................................................................... 12
Bilag ............................................................................. 13

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
SWOT
I SWOT analysen har vi kigget på hvilke svagheder, muligheder, stærke sider og trusler vores koncept har. Det er jo ikke et udbredt marked og derfor er det også lidt et sats at gå ind, selvom vi har testet vores prototype på flere personer i målgruppen. Vores største trussel vil være at der kom en anden konkurrent med samme ide og koncept som os.

Det kan også være en ny konkurrent som starte et anderledes koncept eller tilbyder anderledes ydelser til kunderne i samme målgruppe som os. Vi har også mange stærke sider. Fx, så er det billigt for en person at spise ved en vært.

Det gør det fordi vores målgruppe jo er for unge. Udover det så sætter vi os på en stor markedsandel og vi har mange mennesker i vores målgruppe, som kan bruge vores koncept. (Se bilag 2)

Vækststrategi
Med Vækststrategi modellen kan vi analysere hvordan vi som virksomhed kan nå nogle vækstmål i fremtiden og hvilke ting vi ser som realistiske at vækste. Det er både på det markedet med produktet vi starter med, men også hvordan vi kan komme ud på nye markeder med nye produkter.

Ved at lave en markedspenetrering og mere markedsføring så kan vi være med til at forøge forbrugsfrekvensen ved brugerne, så de både bruger det flere gange men også får nye kunder. Vi skal i fremtiden udvikle nye målgrupper, så vi også kan komme bredere ud på markedet.

Derudover ville det være en mulighed at skabe nye produkter til vores nye målgruppe og marked, som fx man kan samles en flok til en biograftur hvis man fx søger samme film eller lign.

På den måde kan vi skabe et bredere sortiment som vi kan tilbyde vores kunder. Vi vil i fremtiden også kunne lave en hjemmeside som har samme funktionalitet som appen, hvis nu vores app ikke fungere som vi ønsker.

Alt dette er måder vi kan vækste vores koncept i fremtiden, så vi bliver endnu større på markedet og får en kæmpe markedsandel hvis der nu også kommer andre indtrængere i fremtiden. (Se bilag 3)