Velfærd | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
spørgsmål:
a) Hvad er velfærd?
b) Hvad er fordelingsretfærdighed?
c) Hvad er forskellen på velfærd og velstand?
d) Hvad udtrykker velfærdstrekanten?
e) Redegør for hovedpointerne i de tre velfærdsmodeller?
- Den universelle velfærdsmodel:
- Den residuale velfærdsmodel:
- Den selektive velfærdsmodel:
f) Hvilke styrker og svagheder har de forskellige modeller?

Opg. 1: Donald Trump og Twitter
Gå ind på Donald Trump’s Twitter profil og udvælg 1-2 af Trumps tweets omcorona virussen i USA, som du kopierer over i word, og forklar hvorfor lige disse tweets er interessante i forhold til hvilken betydning corona-virussen har for amerikanske politik og/eller økonomi.

- Overvej hvordan den amerikanske liberale velfærdsmodel og sundhedssystem påvirker mulighederne for at bekæmpe spredning af corona-virus i USA.

- Find en artikel der omhandler ét af følgende nedenstående emner og beskriv hvorfor du synes denne artikel er interessant i forhold til corona-virus:

- Mediedækning – herunder debat på sociale medier (valgfrit om fokus er på danske medier/sociale medier, eller amerikanske medier/sociale medier, eller internationale medier osv.)

Uddrag
a) Hvad er velfærd?
Ordet velfærd betyder de, for individet, altså de mest ønskværdige vilkår for den daglige trivsel. Velfærd er en tilfredshed, som opstår når vi er trygge og har det godt.

I Dk har vi et velfærd der finansieres med høj skat og høje afgifter, hvilket når ud til de velfærdsgoder vi får.

b) Hvad er fordelingsretfærdighed?
Fordelingsretfærdighed forudsætter i sin yderste konsekvens, at man bringer en tredje instans ind i billedet. En distributør der fordeler goder eller byrder mellem to eller flere andre.

c) Hvad er forskellen på velfærd og velstand?
Velstand er IKKE det samme som velfærd. Velstand kommer fra den produktion vi har, altså vores rigdom (Penge, ting osv.) Velstand betegner de gode økonomiske forhold.

d) Hvad udtrykker velfærdstrekanten?
Velfærdstrekanten er den der definerer vores samfund i forhold til det civilsamfund, markedet og staten, og hvordan at disse prøver på at skabe mest mulig velfærd.

Man vil som et menneske og i det helt samlede samfund have mest muligt ud af vores penge, men det er ikke altid helt nemt at få de individuelle ønsker til hænge sammen med de samfundsmæssige.

---

Den universelle velfærdsmodel, er den model vi finder i de nordiske lande. Her omfordeler man goder fra de rige til de fattige, gennem høje skatter, også giver det velfærdsydelser, som gratis uddannelse og børnepasning.

Den universelle velfærdsmodel som findes her i Danmark, er i kraft af de mange kerneydelser, som er gratis, såsom:

folkepension, Statens Uddannelsesstøtte (SU), gratis grundskolegang og videre uddannelse, kontanthjælp, børnepenge og gratis behandling på sygehusene og hos lægen.

Det bærende princip med den denne velfærdsmodel, er at borgerne har ret til visse centrale ydelser, netop fordi denne person er en borger.

Staten fordeler ydelser og services og tager ansvaret for velfærden. Dette er ikke gratis, borgerne får altså disse ydelser gennem den væsentlige høje skat, i forhold til andre lande med de andre velfærdsmodeller.

For at den universelle velfærdsmodel kan fungere, har borgerne denne pligt at yde det bedste, de kan for samfundet.

De højtlønnede betaler en højere skat end de lavtlønnede, da alle skal have råd til velfærd og velfærdsydelser. Altså alle betaler til velfærden, og har derfor ret til at modtage ydelser. Denne model er socialistisk opbygget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu