Indledning
Mængden af vindenergi skal flerdobles. Der bygges store vindmølleparker, især til havs, der øger vindkraften op til 18.500 megawatt i 2050. I dag udgør vindkraften ca. 5000 megawatt (2015).

Biomasse spiller en central rolle. Kraftværker, der anvender halm, træ, biogas og affald som brændsel, skal udbygges.

Uddrag
Transportsektoren omlægges til el og bioenergi. Fremtidens biler skal kunne anvende el og biobrændstof som energikilde.

Dette kræver en total omlægning af transportmidlerne, der i dag anvender benzin og diesel. Denne udskiftning kræver, at ny batteri- og motor teknologi udvikles og gøres billig.

Brug af eldrevne varmepumper til boligopvarmning. Mange boliger opvarmes i dag med oliefyr eller naturgasfyr. Disse brændsler giver CO2-udslip.