Ved Vejen | Analyse | Herman Bang | 10 i Karakter

Indledning
Ord uden en efterfølgende handling opnår ofte en værdiløs effekt. Ord behøver en efterfølgende handling, da et ord alene ikke står som bevis på noget.

En handling derimod kan ene og alene være overbevisende, værdifuld men også afslørende. Handlinger er nemlig styret ud fra menneskets sindstilstand, værdier, tankegang samt karaktertræk.

Dermed er handlinger afslørende i den forstand, at de giver indsigt i menneskers indre. Denne opfattelse, at handlinger afslører menneskers indre lå til baggrund for den impressionistiske skrivestil.

Den impressionistiske skrivestil bestræbte sig på, at beskrive og definere mennesker ud fra deres ydre handlinger.

Uddrag
I Herman Bangs værk ”Ved Vejen”, kommer læserens evne til at afkode personernes handlinger i spil, da det er et værk som i høj grad er præget af den impressionistiske skrivestil.

Kapitel 1 i ”Ved Vejen” indledes med en scenisk fremstilling. ”Han fik tændt en Cigarstump og gik ud paa Perronen.

Naar han gik saadan op og ned, stram i Tøjet, og Hænderne i begge Jakkelommerne, saa’ man Løjtnanten endnu” (s. 7, ll. 5-8).

Herman Bang trækker sig som fortæller tilbage fra handlingen og zoomer i dette tilfælde ind til et nærbillede af hændelsen, hvilket giver læseren en følelse af at være tilstede, i dette tilfælde på perronen.

Den sceniske fremstilling af Hr. Bai gør, at læseren gennem Hr. Bais handlinger bliver i stand til at danne sig en personkarakteristik af Hr. Bai, som ikke er påvirket af fortælleren.

Denne impressionistiske metode, hvor læseren kan danne sig et billede af Hr. Bai uden fortællerens indflydelse opfylder Bangs sætning om, at de handlende Mennesker bliver hans Skildrings Genstand.

Med udgangspunkt i Hr. Bai skildres endnu et impressionistisk træk i værket. Læserens opfattelse af Hr. Bai er konstant under udvikling.

Fremfor at fortælleren giver alle informationer om Hr. Bai tidligt i værket, så bliver informationerne om Hr. Bai leveret løbende, i form af mindre beskrivelser

som tilsammen skal skildre et billede af Hr. Bai. Et eksempel på en beskrivelse, der selvstændigt virker ligegyldig er: ”Stationsforstanderen slog Hælemne sammen og hilste” (s. 7, ll. 17-18).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu