Vandets kredsløb og vandføring i Kollerød Å | Opgave

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Fremgangsmåde:
Databehandling:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
Formålet med dette forsøg, er at finde vandføringen i Kollerød Å.

Dette gøres ved hjælp af måling af åens bredde- og vanddybde. At undersøge hvordan nedbøren der faldet i oplandet ender ud i Kollerød å.

Teori:
a) En del af den nedbør som falder, vil blive til overfladiske afstrømning, dette betyder det ikke fordamper eller sive ned i jorden, men derimod strømmer over jordoverfladen.

På denne måde siver det ud i søer, havet og mere relevant åer. Den del af nedbøren som siver ned gennem muldlaget, vil blive en del af grundvandet.

Toppen af grundvandszonen kaldes for grundvandsspejlet, og i grundvandszonen vil vandet bevæge sig ud hvor der er brug for det, altså hvor grundvandsspejlet er for lavt.

Dog er der også en stor del af det øverste lag af vand, som løber mod åer som for eksempel i Kollerød å. Dette er forklaringen på, hvordan nedbør der faldet i oplandet ender ud i Kollerød å.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu