Indholdsfortegnelse
Opgave om vandets kredsløb
1) Redegør for den hydrologiske cyklus(vandets kredsløb). Brug figur 3.3 på side 66 i Alverdens geografi.
- Det korte:
- Det lange:
- Det længste:

2) Opstil vandbalanceligningen for Siena ud fra den første figur herunder

3) Vurder om der er vand nok til landbrug i Siena, brug de 2 figurer en hydrotermfigur, der ses herover og en figur over vandbalancen for Siena i Italien, der ses herunder.
- Hvornår er der vandoverskud til floder og grundvand og hvorfor?
- Hvornår bruges der vand fra jordvandsmagasinet, hvor befinder dette vand sig og hvad er det der bruger vandet?
- Hvornår fyldes jordvandsmagasinet op igen og hvorfor?
- Hvad er potentiel fordampning?
- Hvad er aktuel fordampning?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
1) Redegør for den hydrologiske cyklus(vandets kredsløb). Brug figur 3.3 på side 66 i Alverdens geografi.

Du skal komme ind på det korte, det lange og det længste kredsløb. Og opstille vandbalanceligning for hvert af de 3 kredsløb.

Du skal også have mindst 3 billeder som du selv har taget, og du skal forklare hvor i vand kredsløbet de ”hører til”.

Det korte:
Det her hvor solen får havvand til at fordampe, hvor det derefter fortsættes og bliver til skyer. Skyerne danner nedbør tilbage i havet, derfor kaldes det, det korte kredsløb

Det lange:
Solen har den funktion, at den fordamper havvandet. Dampen fortsættes til skyer og de skyer driver så ind mod land. Skyerne danner nedbør hvorimod noget at regnen siver ned i jorden (nedsivning) og noget af det kommer hen til floder og søer.

Det længste:
Solen den fordamper havvandet. Dampen fortsættes til skyer og de skyer bliver drevet ind mod land. Skyerne ender til sidst over bjergene, og nedbøren falder som sne.