Indholdsfortegnelse
Værdikæden
Produktudvikling (R&d)
Produktion
Marketing
Salg Og Service
Margin
Værdikæder for Handels-, Detail- Og Servicevirksomheder
Den Forenklede Værdikæde Handelsvirksomhed
Den Forenklede Værdikæde – Detailvirksomhed
Den Forenklede Værdikæde – Servicevirksomhed
Porters Oprindelige Værdikæde
• Indkøb
• De Teknologiske Ressourcer
• Menneskelige Ressourcer
• Virksomhedens Infrastruktur
Eksempel På Værdikædebeskrivelse
Kims Værdikæde
Supportaktiviteter
Primære Aktiviteter
Konklusion

Uddrag
Værdikæden er udviklet af økonomen Michael E. Porter. Virksomheden kan bruge værdikæden til systematisk at analysere sine aktiviteter for at identificere, hvor virksomheden opnår konkurrencemæssige fordele.

Værdikæden viser alle de aktiviteter og sammenhængen mellem aktiviteterne, der skal udføres i virksomheden – lige fra den indledende produktudvikling over produktion og markedsføring til produktet anvendes af slutbrugeren.

Fx er virksomheden Heinz verdenskendt for at tilføje værdi til råvaren tomater. Resultatet er en markedsandel i USA på over 50 % inden for tomatketchup.

Værditilvæksten måles som kundeværdi. Værdien af et produkt vurderes altså individuelt af den enkelte kunde. Fx mener mange forbrugere, at Coca-Cola har en højere værdi for dem end konkurrerende produkter.

---

VÆRDIKÆDEN:

består af en række aktiviteter, der udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi.

Ideen i værdikædeanalysen er at identificere og udvikle de aktiviteter, der tilfører produktet mest værdi ved brug af færrest mulige omkostninger.

Mange danske virksomheder flytter produktionen til lande med lavere arbejdsløn for at spare omkostninger. Et eksempel herpå er, at slagterivirksomheden Danish Crown har flyttet arbejdspladser fra Danmark til Tyskland.

Det er ikke, fordi den danske slagteriarbejder skaber mindre værdi end sin tyske kollega – måske tværtimod. Men den tyske slagteriarbejders løn er 30 % lavere, og på den måde kan Danish Crown reducere omkostningerne.

Virksomhedens margin, som er virksomhedens fortjeneste, kan dermed blive højere.

---

Produktudvikling (R&D):

Udvikling af nye produkter kaldes også for research and development (R&D). Det er vigtigt for virksomheder at have nye produkter på vej for at afløse de produkter, som er i slutningen af deres produktlivscyklus.

Det er naturligvis også af konkurrencemæssige årsager, at virksomheder løbende bliver nødt til at udvikle og forbedre deres sortiment.

Det kan være en helt afgørende konkurrencemæssig fordel at være først på et marked med et nyt produkt, idet værditilvækst afgøres af forbrugerne.
Fx konkurrerer mange medicinalvirksomheder på udvikling af nye og mere effektive produkter med færre bivirkninger.

For virksomheden Novo Nordisk, der fremstiller insulin til sukkersygepatienter, er forskning særlig vigtigt. I disse år forsker Novo Nordisk i et oralt insulinprodukt, som kan tages i pilleform og ikke som hidtil via injektioner.