Underklassen | 10 i karakter

Indledning
Hvad vil det sige at være en del af underklassen? Hvem er underklassen? Og er det underklassens egen skyld at de er endt i denne sociale uretfærdighed?

Disse spørgsmål er svære at svare på, men underklassen defineres som dem, der er dårligst stillede i et samfund.

Det er dem i et samfund som lever under de dårligste forhold og med de ringeste ressourcer.

Der er delte meninger og holdninger til hvordan et samfund skal styres og hvordan man bedst muligt skaber lighed og retfærdighed.

Indholdsfortegnelse
Resume 2
Indledning 2
Underklassen i Danmark og Storbritannien 3
Analyse af Laura Pidcocks ”Maiden Speech” 5
Statens eller individets ansvar? 8
Konklusion 10
Litteraturliste 10
Bilag 12

Uddrag
I det følgende afsnit vil jeg diskutere hvordan et samfund bedst kan understøtte social mobilitet, derudover inddrage empirisk materiale og understøtte det med stratifikationsteorier.

Der er udviklet forskellige stratifikationsteorier man kan tage udgangspunkt i. Den franske sociolog Pierre Bourdieu har udviklet en masse begreber som forekommer meget fremtrædende den dag i dag. Han bruger tre typer kapitaler – social, økonomisk og kulturel.

Gennem børns opvækst får de forskellige mængder kapital og disse kapitaler danner grundlaget for deres handlinger gennem livet. Bourdieu kalder dette for Habitus.

Habitus for et enkelt individ kan defineres som en slags vaner og er det, som ligger til grund for ens handlinger. Man er styret af habitus og det kan også forstås som en slags baggage som vi har med overalt uden at være bevidste om det.

Bourdieu mener at unge der er opvokset med en visgrad af kulturel kapital har lettere ved at bevæge sig rundt i uddannelsessystemet.

Den kulturelle kapital er den afgørende kapital i forhold til hvor godt man klarer sig i et uddannelsessystem som f.eks. det danske.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu