Taleanalyse af Nytårstalen Lars Løkke Rasmussen den 1. januar 2017

Opgavebeskrivelse
- Redegør for de væsentlige politiske temaer og budskaber i nytårstalen
- Analyse af Lars Løkke Rasmussens budskaber i forhold til politisk placering og holdning til velfærdsstaten
- Diskuter hvilket indirekte kritik Lars Løkke Rasmussen giver andre politiske partier

Indledning
Første gang statsministerens tale opstod var i år 1940, og den har fortsat hidtil. Statsministerens tale er oftest meget tætliggende til dronningens, dog med et politisk synspunkt. Oftest tales der også om fremtidige tiltag, som bærer præg fra på daværende parti. Talen blev for første gang nogensinde holdt live. Jeg vil i den kommende tekst analyser Lars Løkke Rasmussens Nytårstalen fra år 2017, hvor jeg vil komme ind på: det retoriske pentagram, talens kompositions, sproglige og retoriske virkemidler, apelformer, diskursanalyse, talens funktion og hensigt samt hvad han mener med citatet til Victoria.
Afsenderen til Nytårstalen 2017 er Lars Løkke Rasmussen, da han er den daværende statsminister, og derfor skal holde den traditionsbundne nytårstale. Dette er en meget oplagt mulighed, for at komme ud med diverse politiske mærkesager fra Venstre. Lars Løkke fremstår meget troværdig i sin formelle påklædning og i hans optræden. Han sidder stille, og han virker meget forberedt ved fx ikke at kigge på papiret.

Uddrag
Lars Løkke benytter sig af Matador, som nu er 39 år gammel som en perspektivering til nutiden. Alle danskere har set Matador og han bruger de konkrete eks på at hvis vi fx hænger ved fortiden, så går vi ned som damernes magasin, eller hvis vi ser fremad så kan selv Agnes Jensen tjenestepigen lave egen forretning.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!