Uddrag
… de smukke unge mennesker
Pludselig er de stukket af.

Søndag døde hele Danmarks gavflab og folkepoet, Kim Larsen. Men hans sange og poesi lever videre. Til evig tid. Til evig tid.

De smukke, unge mennesker. Hvad står de overfor?
På den ene side en verden med enorme fremskridt. Siden min ældste søn blev født, er spædbørnsdødeligheden i verden faldet med mere end 40 procent.

Siden min datter blev født, er andelen af verdens befolkning, som lever i ekstrem fattigdom, mere end halveret. Verden er blevet et bedre sted. For langt de fleste mennesker.

På den anden side – opbrud. Klimaforandringer. Som er i fuld gang. I februar nåede temperaturen 6 plusgrader i det allernordligste Grønland.
Ny teknologi. Der ændrer måden, vi lever på. Er sammen på. Arbejder på.

Nye magtbalancer. USA, som går egne veje. Rusland, som optræder aggressivt. Kina, som fylder mere og mere.

Og midt i det hele – Danmark. Også vi mærker forandringerne. Men vi er godt rustet til at gribe dem. Danmark er ikke perfekt – men det er et af de bedste lande, der findes.

Vi har forenet vækst og velfærd. Så fremgang ikke kun er for de få. Vi har kombineret rettigheder og pligter. Så vores land hænger sammen. Og er et forbillede.

Vi er vokset i frihed og fællesskab. Ved at insistere på friheden til at leve livet. Men også på ansvaret for vores medmennesker.

Vi forholder os kritisk til autoriteter. Men har tillid til hinanden. Vi ved, at fremgang ikke kommer af sig selv. Eller skabes af de få. Men skal komme alle til gode.

Vi er et godt land, fordi vi giver plads til hinanden. Udvikler Danmark – og står sammen, når det gælder.

Hvor andre landes demokratier blev formet i skyggen af revolution. Blev vores skabt i lyset af fredelig forandring. Hvor andre landes arbejdsmarked er stift og konfliktfyldt.

Er vores funderet på respekt, dialog – og et fælles ønske om fremgang. Hvor nogle lande oplever en stor kløft mellem rig og fattig.

Holder vi fast i et samfund uden store skel. Dét kan vi godt være stolte af. Det er jeg stolt af. Fællesskabet er Danmarks styrke.

---

Og hvis der er behov for opfølgende pleje, kan det gå helt i stå. Det skal vi gøre meget bedre. Det er ikke nok, at behandlingen er god.

Forløbet skal også føles trygt. Og det slutter først, når patienten har det godt igen. For det tredje er der for store forskelle i sundhedstilbuddene, alt efter hvor i landet man bor.

Behandling må ikke afhænge af postnummer. Vi skal skabe langt mere lighed på tværs af landet. Det handler blandt andet om at få bredt de gode eksempler ud. Som sætter borgeren i centrum.

Gode folk i Nordjylland har indført et system, hvor KOL-patienter selv kan måle puls, blodtryk og iltmætning hjemme i sofaen. Sende tallene via en tablet til kommunen eller sygehuset, som følger op, hvis der er behov.

Det sparer alle for bøvl. Først og fremmest patienten. Og har fungeret i Nordjylland siden 2015. Alligevel er det endnu ikke bredt ud til resten af landet. Det kan ikke være meningen.

På den anden side af efterårsferien vil regeringen fremlægge en sundhedsreform. Der – som en del af sammenhængsreformen – vil sætte borgeren, mennesket, patienten i centrum.

Målet er at skabe dén organisering, der bedst muligt kan drive udviklingen af vores sundhedsvæsen fremad. Til gavn for borgeren. Nationalt, hvor forskellene skal være mindre og kvaliteten større.

Lokalt, hvor 21 nye sundhedsfællesskaber fremover skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge.

Hvert sundhedsfællesskab bliver bygget op omkring ét af de nuværende akutsygehuse. De vil i gennemsnit dække 4-5 kommuner. Og være en ny drivkraft for, at behandlingen bliver sammenhængende.

Så den svækkede ældre patient, der bliver indlagt på hospitalet, oplever at blive taget trygt og ordentligt hånd om. Hvor sygehus, egen læge og kommunen arbejder sammen.

Tilrettelægger et samlet, overskueligt forløb. Hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning, som måske skal fortsætte i det lokale sundhedscenter. Sundhed handler først og sidst om at hjælpe mennesker.