Stryhns AS | Terminsprøve

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Tilgodehavender fra salg
- Tilgodehavender hos dattervirksomheder

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Stryhns væsentligste forretningsområde har i 2018 haft en mindre tilbagegang i forhold til året før marked i Danmark er underlagt nogle svære rammebetingelser og er derfor fortsat stærkt konkurrencepræget marked med stor fokus på prisen.

Resultat før skat udgjorde kr. 46,6 mio., mod kr. 43,3 mio. i 2017. Årets omsætning og resultat er påvirket af opkøbet af K-salat.

Selskabet har en række forventninger i 2019 på at fastholde sine markedspositioner (i et meget konkurrencepræget marked)

herunder at fastholde selskabets økonomiske position (stærk markedsleder), samt resultat på niveau med 2018.

---

Anlægsaktiver I perioden 2016-2018 har man oplevet en stigning på 89%bl.a se påvirkningen af investeringen i opkøbet af k-salat stigningen forklarer om der er forskel mellem omsætningen og anlægsaktiverne

Udviklingen i anlægsaktiverne har altså påvirket kapitalpasningsevnen negativt. Varebeholdningerne er i perioden 2016-2018 steget med 80% posten steg især i perioden 2016-2017 med 99

%point og årsagen til denne stigning skyldes de fire stratetiske opkøb som alle vil kræve ekstre varebeholdning som er den primære årsag til den markante stigning.

Varebeholdningerne er i proventvis større end omsætningen og derfor har det påvirket kapitalpasningsevnen negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu