Indledning
Her er nogle spørgsmål, som gerne skulle hjælpe dig på vej til at forstå hvordan man bestemmer den genetiske afstand mellem arter. Her er tale om en metode til at undersøge og kortlægge hvor nært beslægtede udvalgte arter er.

Indholdsfortegnelse
1) Forklar kort sammenhængen mellem DNA og proteiners opbygning og struktur.
2) Gå ind på dette link og undersøg hvordan aminosyrer er forskellige, giv tre navne på aminosyrer og angiv deres kemiske egenskab.
3) Hvad er en mutation og hvilken konsekvens kan en mutation have for et proteins opbygning?
4) Hvad er exons og introns i DNA-molekylet?
5) P-værdi = den genetiske afstand, brug figuren til at opskrive regnestykke for den genetiske afstand mellem mennesket og majs.
6) Kig på figur 189 s.168 og forklar hvorfor tallene viser at vi er nærmere beslægtet med en sporefrø end med en kolibakterie.
7) Tænk på figuren over livets træ/ arternes evolution, hvordan passer de genetiske afstande i figur 189 med
8) Hvad betyder bogstaverne i rækkerne i skemaet?
9) Hvad er gammafibrinogen?
10) Afstandsmatrice – kaldes den tabelform man bruger til at se hvor ens eller hvor forskellige de udvalgte arters gammafibrinogen er. Hvilke arter er der tale om her?
11) Tæl sammen med din makker om I kan komme frem til de tal, der står i figur 191 s.169 ovenfor den blågrønne diagonal.
12) Forklar hvordan man udregner p-værdien mellem de to arter giraf og får (den værdi som er et decimaltal og som er angivet under den blågrønne diagonal) – og lav en udregninger mere (du får brug for at kunne det til skriftlige opgaver, der for denne øvelse).
13) Til opbygning af et stamtræ opstiller man en ny matrice, hvor de to tættest beslægtede bliver slået sammen til en gruppe. Forklar hvordan man regner ud hvor nært beslægtet kaskelothvalen er med gruppen giraf/får.
14) Afstanden fra fåret ud til den fælles stamform, for får og kaskelot, får man ved at se sige 0,111 – 0,078 = 0,033, forklar hvorfor?

Uddrag
Det ses på figuren, at den genetiske afstand mellem mennesket (p-værdi) og den afrikanske sporefrø er 0,046, hvorimod det ses, at den genetiske afstand mellem mennesket (p-værdi) og en kolibakterie er beregnet til at være 0,997.

Ved disse beregninger kan det vurderes, at mennesket er nærmere beslægtet med en sporefrø end med en kolibakterie, da den genetiske afstand ved sporefrøen er mindre end ved kolibakterierne.