Shutter Island | Noter Analyse | Martin Scorsese

Indholdsfortegnelse
Arbejdsspørgsmål til Shutter Island – psykologisk læsning
- Giv et kort resume af filmens handling
- Hvilken type fortæller og synsvinkel anvendes der i filmen? Hvilken virkning har det?
- Bestem filmens komposition (dramaturgiske modeller som fx berettermodellen, plot-point-model, rammefortælling osv.) samt brugen af forskellige fremdriftsmidler, fx konflikt, identifikation, cues, set-up/pay-off, surprise/suspense, osv.
- Beskriv tid, miljøet og stemning i filmen, inddrag herunder også filmiske virkemidler som fx lys, lyd, klipning m.m.
- Lav en personkarakteristik af hovedpersonen, med inddragelse af relevante begreber fra Freuds psykoanalyse (Gys splat & Freud s. 19-37), fx det ubevidste, drifter, personlighedsmodellen (overjeg, jeg og det), forsvarsmekanismer (fx fortrængning, benægtelse, projektion), drømme, primærprocestænkning vs. sekundærprocestænkning, driftsskæbner osv.
- Lav en personkarakteristik af andre centrale personer, og inddrag herunder også forholdet mellem personerne i filmen. Undersøg herunder også om der optræder nogle af de klassiske karakterer i filmen, fx hovedkarakteren, modstanderen, hjælperen osv.
- Undersøg filmens symbolik/brugen af symboler, fx The Lighthouse/fyrtårnet, vandet, ilden osv.

Uddrag
”Når man analyserer film, skelner man mellem en analyse af filmens indhold, en såkaldt værkanalyse, og en analyse af de filmiske virkemidler og udtryk i udvalgte dele af filmen, en såkaldt citatanalyse eller shot-to-shot analyse.” (kilde Håndbog til dansk).

Her vil vi grundet forløbet psykologisk læsning primært have fokus på filmens indhold, men også inddrage forskellige filmiske virkemidler.

---

Filmen handler om en mand ved navn Andrew Leaddies. Han er psykisk syg og patient på shutter island. Han har igennem to år levet i en rolle ved navn Teddy Daniels uden selv at indse han er patient der.

Sygehuset lader ham spille sin rolle fuldt ud i håb om, at han falder ud af rollen og finder sig selv. Hvis ikke han finder sig selv, vil de give ham det hvide snit.

Efter to dage hvor han har haft lov til at spille rollen ud, forsøger de at overbevise om at han ikke er Teddy. Han indser det til allersidst efter en lang snak.

Til sidst i filmen tester de ham for om han har fået et tilbagefald. Andrew har indset at der ingen vej er tilbage ud af sygehuset, om han så er rask eller syg.

Han bliver stillet et spørgsmål af sin partner/psykiater om hvad de så gør nu. Der tror hans psykiater at han har fået et tilbagefald, men eftersom Andrew siger “Hvad vil være værst?

At leve som et monster, eller dø som en god mand,” der tror vi at han har fundet sig selv, men overgiver sig til lægerne for han vil ikke leve længere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu