Selviscenesættelse & identitet – del 1 – Selvportræt

13 spørgsmål, og derefter formalanalyse og betydningsanalyse af “Portræt af en mand” fra 1433 af Jan van Eyck

Opgavebeskrivelse
Denne aflevering omhandler kun del 1 af forløbet, som vi netop har afsluttet. Dvs. det vi har arbejdet med om selvportræt og om de virkemidler, man kan arbejde med i billeder på flade.
Besvar følgende spørgsmål.
Du skal bruge dine praktiske opgaveløsninger og opgavebesvarelser fra timerne (jeg har skrevet ”se opgaveark”, når det er en opgave I allerede har lavet i timerne/som hjemmearbejde).
God arbejdslyst!

Indholdsfortegnelse
1) Hvad betyder begrebet ”GENGIVELSESSTRATEGI”?
2) Beskriv med egne ord hvordan du i dit eget praktiske ar-bejde har arbejdet med GENGIVELSESSTRATEGI her i del I af forløbet:
3) Selvportrættet: Hvilken udvikling har SELVPORTRÆTTET gen-nemgået?
4) Indsæt dit udvalgte eksempel på 1 SELVPORTRÆT, som du fin-der specielt fascinerende. Beskriv hvorfor.
5) Vælg og indsæt et eksempel på hvordan du selv har arbejdet med SELVPORTRÆT i dit praktiske arbejde – og skriv en kort kommentar til din brug af virkemiddel/virkemidler
6) Beskriv med egne ord, hvordan du har arbejdet med FARVE i dit eget praktiske arbejde i timerne, og indsæt et eksem-pel på dit praktiske arbejde med en kommentar til din brug af farve og farvevirkning
7) Indsæt dit selvfundne eksempel på et selvportræt, som vi-ser en af de gennemgåede farvekontraster. Og kommenter!
8) Beskriv med egne ord, hvordan du har arbejdet med RUMSKA-BENDE VIRKEMIDLER i dit eget praktiske arbejde i timerne – og indsæt billede af det.
9) Vælg et af de gennemgåede Frida Kahlo-billeder – indsæt billedet og forklar, hvordan der er arbejdet med et eller flere rumskabende virkemidler
10) Beskriv med egne ord hvordan du har arbejdet med KOMPOSITION i dit eget praktiske arbejde i timerne – og indsæt et billede af det.
11) Vælg et af de gennemgåede selvportrætter og be-skriv hvilket kompositionsprincip kunstneren har brugt
12) FORM- OG BETYDNINGSANALYSE – forklar følgende:
a) Hvad er forskellen på de to analysemetoder?
b) Hvad kan man bruge dem til?
13) Indsæt det billedeksempel + formanalysen af det udvalgte værk, som din gruppe arbejdede med i timen

Formal- og betydningsanalyse af “Portræt af en mand” fra 1433 af Jan van Eyck


Uddrag
Begrebet gengivelsesstrategi betyder, at man kan lave billeder på flade med forskellige måder, øjet, tanken og følelsen
• Øjet betyder, at man tegner ting, som de ser ud.
• .......

Tanken: Vi arbejdede med tanken på den måde, at vi skulle anvende nogle attributter som havde betydning for vores liv, hvor vi deref-ter skulle tage billeder af det.

1. Kunstneren er Jan Van Eyck, “portræt af en mand”, fra 1433, olie på eg, 26x19cm
2. På billedet ser man et selvportræt af Jan Van Eyck, han har rød turban og en brun frakke/jakke. Han udstiller ikke sig selv. Det er opsat.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her