Rapport om; Store Vejle Å

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Hypoteser
Metode og Materialer
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Som udgangspunkt kan det diskuteres om hvorvidt vores hypotese i forsøget med måling af hastigheden er relevant, for selve opgaven, da æblerne som sådan ikke har noget at gøre med forsøget, men blot er en indikation for hvor hurtig strømningshastighed, og dermed ikke den mest optimale hypotese.

I selve forsøget har vi en fejlkilde, som vi ikke har haft regnet med, da æblet slet ikke var i bevægelse i vandet. Derfor har vi ikke haft den med i vores beregninger, da vi skulle finde gennemsnitshastigheden, da det ville give et helt forkert resultat, hvis netop den blev regnet med. - Derfor har vi valgt at fjerne den helt fra selve beregningerne.

Det kan også have været med til at give et mindre konkret billede af hastigheden.

I forhold til vores forsøg om tværsnitsprofil, spiller vores fejlkilde en ret stor rolle, for både resultat og om hvorvidt vores hypotese kan be- eller afkræftes, og i princippet ville det være et forsøg der nok ville skulle laves om, dette har dog ikke været muligt, da forholdene for forsøget ikke har været til det. Derfor vil både resultater og hypotese, ikke helt stemme overens med hvordan åen i virkeligheden ser ud, i både dybde og bredde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her