Radioaktivitet og svækkelse af stråling | Fysik

Indledning
Atomernes kerne består af et antal protoner og neutroner, der under ét kaldes for nukleoner. Antallet af protoner i kernen kaldes protontallet eller ladningstallet og betegnes som Z.

Antallet af neutroner kaldes tilsvarende neutrontallet og betegnes N. Det samlede antal nukleoner kaldes nukleontallet eller massetallet og betgnes med A. Det gælder, at A=Z+N

I stedet for ordet atomkerne bruger man i stigende grad betegnelsen nuklid. Man kender i øjeblikket ca.3000 forskellige nuklider.

De navngives ved hjælp af de kemiske symboler H, Al, Fe osv. Man tilføjer blot nogle tal, som giver oplysning om protontal og massetal.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu