Hvad vil det sige at noget er radioaktivt?

Radioaktive stoffer indeholder for mange neutroner i atomkernen i forhold til antallet af protoner. Når det er således, så gør det atomerne ustabile

og for at genskabe stabiliteten, udsender de stråling – eller henfalder. Atomets størrelse afgør, hvilken slags stråling det udsender.

Det elektromagnetiske spektrum er:

Det elektromagnetiske spektrum beskriver de forskellige typer af elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling kan beskrives i termer af bølgelængde, frekvens eller energi per foton.

Lys er elektromagnetiske bølger, der udbreder sig med stor hastighed, nemlig 300.000 km/s.

Elektromagnetiske bølger inddeles i forskellige typer af stråling ud fra deres bølgelængde:

Indholdsfortegnelse
Hvad vil det sige at noget er radioaktivt?
Det elektromagnetiske spektrum er:
Forskellen på Atomkraftværk og en Atombombe er:
- Atomkraft:
- Atombombe:
Ioniserende stråling er:
Forskellen på U235 og U238 er:
Isotopkortet fortæller …..
Hvad er en isotop?
Baggrundsstråling er:
Og baggrundsstråling er farlig/ikke farlig?
Kernespaltning er:
En kontrolleret kædereaktion er.
En ukontrolleret kædereaktion er, og hvordan kontrollerer man den?
Halveringstid betyder:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Kroppen er vant til disse strålinger, og de fleste strålinger er helt uskadeligt. Eksempelvis Uv-stråling fra solen. Det er en stråling, som du har brug for, da den danner d-vitamin, som din krop har brug for.

Ioniserende stråling er en form for stråling, som kan være farligt. Den kan nemlig slå elektroner fri fra de atomer og molekyler, den rammer.

Den er farlig, fordi den danner ioner i kroppen, som kan ødelægge de forskellige kemiske forbindelser, som findes i kroppen. Og kan på den måde forstyrre kroppens fintunede kemi.

Når en kemisk forbindelse eller et grundstof mister én eller flere elektroner, så bliver grundstoffet dermed til en positiv ion. Elektronen, som bliver fri, vil finde et andet grundstof eller molekyle at sætte sig på.