Kernestråling | Svækkelse og afstandskvadratloven | Fysik

Indholdsfortegnelse
Radon – teaser til kernestråling
Formål
Teori
- Henfaldstyper
- Henfaldsloven
- Svækkelse
- Afstandskvadratloven
Eksperimenter
- Svækkelse af stråling eksperimenter
- Billeder af opstillingen eksperimentet med svækkelse af gammastråling med bly
- Fremgangsmåden for og resultater af de to svækkelseseksperimenter
- Databehandling af svækkelse af gammastråling eksperimentet
- Databehandling af svækkelse af betastråling eksperimentet
- Diskussion af svækkelseseksperimenterne og deres usikkerheder og fejlkilder
Afstandskvadratlov eksperiment
- Fremgangsmåden for og resultater af de to svækkelseseksperimenter
- Databehandling af svækkelse af betastråling eksperimentet
- Diskussion af afstandskvadratlov eksperimentet og dets usikkerheder og fejlkilder
Konklusion

Uddrag
Radon er grundstof nr. 86, hvilket gør det til et af de tungeste atomer, der under normale forhold er på gasform.

Det er en ædelgas, hvilket vil sige, at den er meget lidt reaktiv. Alle isotoper af Radon er radioaktive, hvilket jo giver mening

når bly, der har atomnummer 82, er det atom med højst atomnummer, som er stabilt. Radon er farve- og lugtfrit.

Radon findes i undergrunden, og kan være et problem i huse, der jordkontakt. Især i kældre eller lign. Radon er som sagt en gas.

Denne gas kan sive op gennem gulvet. Dette kan være et problem, da radon er et radioaktivt stof. Radonatomerne vil altså henfalde som alle andre ustabile atomer og udsende stråling.

Den mest stabile radonisotop er radon-222 ((_86^222)Rn), der har en halveringstid på 3,8 dage. Denne isotop bruges bl.a. til strålebehandling.

Når radon siver op fra undergrunden og ind i vores huse, vil vi kunne indånde det, hvilket betyder, at lungerne og blodet kan blive ramt af stråling.

Radon-222 alfahenfalder med følgende henfaldsligning: (_86^222)Rn→(_84^218)Po+(_2^4)He .

Bare lige for at give endnu et eksempel mere, så kommer endnu et henfaldsskema her: (_86^221)Rn→(_87^221)Fr+e^-+〖(anti)v〗_e+γ

Alfastråling er meget farlig, når det kommer ind i kroppen, hvilket det jo gør, når man indånder radon.

Det er farligt eftersom, at det indeholder meget energi. Andre radonisotoper betaminushenfalder med gammastråling som følge. De fleste radonisotoper alfahenfalder dog.

Ifølge en undersøgelse fra år 2001, hvilket jo efterhånden er nogle år siden, havde over 350.000 danske huse et for højt strålingsniveau.

Strålingsniveauet vurderes til at være for højt, når de radioaktive stoffers aktivitet pr. rumfang overstiger 100Bq/m^3 , hvilket betyder, at der sker 100 henfald pr. sekund pr. kubikmeter.

Heldigvis er det nemt at afhjælpe dette radon problem. Det vigtigste for at undgå et for højt radonniveau er at lufte ud.

Når man lufter rigeligt ud, vil radonatomerne blæse ud. Ud over at lufte ud er det godt ikke at lade kælderrum stå lukkede for længe.

Det er altså en god ide at lade kælderdøre stå på klem, hvis man ikke lufter ud i selve kælderrummet. Radonatomerne vil dermed fordele sig i resten af huset, hvorefter de vil blæse ud, når der luftes ud i resten af huset.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu