Prisdannelse | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Prisdannelse
1) I nedenstående figur er indtegnet 2 efterspørgselskurver.
2) I nedenstående figur er vis prisdannelsen på flyrejser til Mallorca
3) I nedenstående figur ses prisdannelsen på økologisk mælk
4) Flere partier i Folketinget overvejer at nedsætte bilafgifterne. I den forbindelse vil Folketingets Miljøudvalg gerne have belyst sagen fra flere sider. Derfor har man bedt interesseorganisationerne FDM (Forenede Danske Motorejere) og miljøorganisationen Greenpeace om at komme med deres holdninger. Du skal nu skrive 2 korte notater til de politiske partier i Folketinget på hver 250 ord.
- Stikord til notatformen:

Uddrag
a) Forklar hvilken kurve, der passer bedst til Breezers.
- Efterspørgselskurve 1 er den kurve der vil passe bedst til brezzers, da brezzers er en priselastisk vare, og en ændring i prisen dermed fører til en markant ændring i antallet af solgte brezzers.

b) En markedsundersøgelse viser, at hvis prisen falder fra 12,- kr. til 10,- kr., vil afsætningen stige fra 10.000 til 14.000 stk. Beregn priselasticiteten, og vurdér om resultatet er realistisk.

- Ændringen i mængden er 40% og ændringen i prisen er 16,6%  40/-16,6 = -2,4 Elasticiteten er realistisk, da brezzers som sagt er en elastik vare og derfor vil et prisfald på 2 kr alt andet lige også medfører en øget mængde/salg af brezzers.


c) Du er blevet bedt om at hjælpe producenten af Breezers. Forklar på baggrund af priselasticitetsberegningen og selvstændige beregninger, om producenten skal øge, fastholde eller nedsætte prisen på Breezers for at øge omsætningen
.
- I og med at brezzers som sagt er priselastiske/prisfølsomme så vil en lille ændring i pris forsage en stor ændring i mængden, som også er vist i opg 1b.

Derfor burde producenten bag brezzers nedsætte prisen på brezzers en smule, så de lige akkurat er billigere end de substituerende produkter på markedet. Den lille prisændring vil som vist i opg 1b øge salget af brezzers.

d) Som bekendt er der store afgifter på alkohol i Danmark. Vurdér på baggrund af priselasticitetsberegningen, om regeringen skal øge eller sænke afgiften på Breezers, hvis regeringen:

---

d) Forklar hvordan afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet?
- Afgiften der pålægges, ligges oveni den pris der er i forvejen, det gør at udbudskurven rykker sig parallelt opad

som skaber en ny ligevægtspris, som er dyrere end før. I og med at prisen er blevet dyrere, så er der færre husholdninger der vil betale mere end den gamle ligevægtspris, det gør forbrugeroverskuddet mindre.

Producentoverskuddet bliver også mindre da producentoverskuddet er den gevinst man får ved at sælge ens varer, og da det bliver dyrere for producenterne at sælge deres varer, så formindskes producentoverskuddet også.

e) Vurdér om det er producenterne eller forbrugerne, der betaler den største del af afgiften
- Jeg vil vurdere at det er producenterne der betaler den største del af afgiften

da prisen stiger og det derfor bliver sværere for producenterne, at udbyde flyrejser til en pris, hvor forbrugerne er villige til at betale.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu