PESTEL- analyse

Indholdsfortegnelse
P - Politiske forhold
E - Økonomiske forhold
S - Sociale og kulturelle forhold
T - Teknologiske forhold
E - Miljømæssige forhold
L - Lovmæssige forhold

Uddrag
Udbruddet af Corona har sat en stopper for den ellers gode udvikling i dansk økonomi.

Den international økonomi samt den danske vil uundgåeligt blive hårdt ramt med et fald i BNP samt en højere ledighed. Corona har enorme sundhedsmæssige såvel som økonomiske omkostninger for hele verdenen. Dansk økonomi er også ramt og står over for et stort tilbageslag i anden kvartal.

Den økonomiske udvikling i 2020 viser, at BNP kan falde med 3-6 pct. i år. Den offentlige saldo vil dermed vise et minus på mellem 5 og 7 pct. af BNP i år.

Før Coronakrisen lå væksten i bruttonationalproduktet på 1,5 pct. i 2018. Det er lidt lavere end i pe- rioden 2014-2018 som helhed, hvilket ses som relativ solid vækst. Før mange kendte til Corona, havde man forventet, at BNP vil stige til 1,9 pct. i 2020, hvor det så vil aftage det følgende år til 1,7 pct. BNP-niveauet ønskes mellem 1,5 - 2,5%.

Inflationsudviklingen i Danmark er steget fra 0,4 pct. i august 2020 til 0,5 pct. i september 2020. Inflationen faldt i EU fra 0,4 pct. i august til 0,3 pct. i september, og fra minus 0,2 pct. til minus 0,3 pct. i Europaområdet. Inflationsudviklingen er alt for lav, da der ønskes et niveau på 2%. Den lave inflationsudvikling medfører lavkonjunktur.

Snakken om, at staten ønsker at føre ekspansiv finanspolitik, er pga. lavkonjunktur, som skyldes en række faktorer primært Corona. Lavkonjunktur omhandler en lav produktion og beskæftigelse, sti- gende ledighed samt lav kapacitetsudnyttelse i erhvervene. Lavkonjunktur medfører også et lavt renteniveau, som betyder, at det er billigt at investere i det offentlige og at tage lån.

Under ekspansiv finanspolitik går staten ind og sætter gang i økonomien. Dette gøres fx igennem nedsætning af skatter eller flere overførelsesindkomster. Man kan sige, at ekspansiv finanspolitik bruges i dårlige tider.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu