Personer og begreber | Noter Oldtidskundskab

Indholdsfortegnelse
Aphrodite:
Apollon:
Ares:
Artemis:
Athene:
Demeter:
Hephaistos:
Herakles:
Hermes:
Kronos:
Olympen:
Poseidon:
Zeus:

Uddrag
Alkinoos: konge over phaiakerne, søn af Nausithoos, sønnesøn af Poseidon, far til

Nausikaa, 5 sønner, gift med Arete, som er hans niece.
Ankhises: trojaner, far til Aineias.
Antikleia: gift med Laertes, mor til Odysseus, Ktimene, datter af Autolykos. Antilochos: søn af Nestor, ven af Achilleus.
Antinoos: bejler til Penelope, søn af Eupeithes.
Aphrodite: kærlighedsgudinden, datter af Zeus, mor til Aineas, hjælper/beskytter

af trojanerne, hjælper/beskytter af Paris.
Apollon: orakelgud, gud for sygdom og død blandt mænd, bueskytte, kaldes

også Phoibos, søn af Zeus og Leto, bror til Artemis, hjælper/beskytter af trojanerne

Ares: krigsgud, søn af Zeus og Hera, far til Askalaphos, Ialmenos, sexuelt forhold

til Astyoche, hjælper/beskytter af trojanerne.
Arete: dronning over phaiakerne, datter af Rexenor, mor til Nausikaa, 5 sønner,

gift med Alkinoos, som er hendes farbror.
argeier: mand fra Argos, græker.
Artemis: gudinde for jagt og natur, søster til Apollon, datter af Zeus og Leto.

Athene: gudinde for krig, kunsthåndværk, visdom mv., Athens skytsgudinde,

datter af Zeus, hjælper/beskytter af grækerne, hjælper/beskytter af Odysseus. Atreus: græsk konge, far til Agamemnon og Menelaos, bror til Thyestes.

Briseis: trojansk pige fra Lyrnessos, taget til fange af Achilleus, datter af Brises, gift med Mynes.

Chryseis: trojansk pige fra Chryse, Agamemnons krigsbytte, datter af Chryses. Chryses: Apollonpræst fra byen Chryse, far til Chryseis.
Dagningen: Eos.
danaer: græker.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu