Paa Memphis station | Digtananalyse

Indledning
Rejsen er efterhånden et meget kendt og brugt emne i digte, og det forstår man også godt. Det er fantastisk at rejse, jeg har selv rejst meget i mit liv og håber også på at der venter mig flere spændende rejser senere i livet.

Men det er ikke kun den fysiske rejse der bliver skrevet om, det er også rejsen gennem livet og de valg man står over for her i livet.

I Starten af 1900-tallet var digteren Johannes V. Jensen på en jordomrejse, denne rejse førte til en række digte.

Et at digtene er ”Paa Memphis station” som er et digt der både beskriver en rejse eller en rejsesituation, men det beskriver også livets rejse.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Analyse
Konklusion

Uddrag
Første afsnit af digtet er fra strofe 1 til 5 hvor der er benyttet en jeg-fortæller f.eks. ” staar jeg og hakker Tænder paa Memphis Station, Tennessee.

“og ”Og hvorfor bliver jeg ved at betale mit Kontingent til denne plebejiske Kneippkur af en Tilværelse!” her bliver brugt personlige pornominer bøjet i nominativ, 1. Person ental.

I dette afsnit kan vi høre det lyriske jegs tanker direkte fra ham og det er det lyriske jeg der beskriver omgivelserne.

Hele det 1. afsnit virker fyldt med frustration og negativitet. I samme afsnit fremkommer adjektiver som ”uigennemtrængeligt”, ”rådne”, ”dunkel” osv., alle meget negativt ladet ord.

I strofe 4 fremkommer substantivet ”fængsel” i sætningen ”Lyset siver glædeløst ind over dette vaade Fængsel.

” hvilket jeg ser som et symbol på, at han føler sig indespærret og fanget i den grå og triste tankegang som vi ser i de 5 første strofer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu