På Memphis Station | Arbejdsspørgsmål | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Hvad er dit første indtryk af teksten? Prøv at forklare dine iagttagelser: Hvad er det, der giver teksten dens særlige stemning og præg? Kom med en fortolkningshypotese.

Hvor lang tid strækker digtets handling sig over? Begrund dit svar.

Beskriv den situation og det rum, som det lyriske jeg befinder sig i.

Det lyriske jeg henvender sig gentagne gange til et du med en række spørgsmål og udråb. Find selv eksempler fra teksten. Hvem er dette du?

Teksten tilhører genren af digte med ubunden form: Der er således ingen fast rytme eller rim i digtet. Alligevel er man ikke i tvivl om, at teksten er et digt. Hvad er det, der gør, at man afkoder digtet som et digt? Hvordan spiller digtets form sammen med digtets indhold?

Et af virkemidlerne i digtet er brugen af metaforer i form af besjælinger (konkrete genstande tillægges menneskelige egenskaber) og personifikationer (abstrakte begreber tillægges menneskelige egenskaber). I vers 2 anvendes til eksempel den litterære metafor ‘personifikation’: Det lyriske jeg bliver “slået af en klam Virkelighed”. Find mindst 5 eksempler i digtet, hvor vejret, omgivelserne og toget bliver tillagt menneskelige egenskaber. Undersøg, om der er tale om besjælinger eller personifikationer - og diskuter, hvilken effekt disse litterære metaforer har?

Jensen giver en rå og usminket beskrivelse af et splittet jegs ventetid på togstationen i Memphis. Hvor i teksten kommer det til udtryk? Hvordan hænger det sammen med det litteraturhistoriske mærkat ‘Tidlig modernisme’?

“Og nu dages det. Lyset siver glædesløst / ind over dette vaade Fængsel” (vers 17-18). Giv på baggrund af dette citat en karakteristik af det lyriske jegs syn på sin situation som rejsende - og på livet. Inddrag flere citater fra digtet.

Digtets lyriske jeg overvejer for en kort stund at slå sig ned i Memphis. Hvilke tanker gør det lyriske jeg sig om at blive i Memphis i stedet for at rejse videre?

Rejsen’ er et kendt motiv i litterære tekster. I teksten er det lyriske jeg på vej videre på sin rejse. Hvad symboliserer stationen og togrejsen i dette digt? Og hvordan vil du karakterisere den rejsende i digtet? På hvilken måde adskiller Johannes V. Jensens skildring af den rejsende i digtet sig fra den moderne turist?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu