Organiske farvestoffer | SRO | 10 i karakter

Indledning
Farvestoffer har været brugt siden oldtiden og er i dag en integreret del i vores hverdag, som mange ikke tænker over.

Særligt i tekstilfarvning, kosmetik og levnedsmidler bruges farvestoffer meget.1 I denne opgave undersøges farveindholdet i blåt saftevand.

Dette undersøges ved en kvantitativ tilgang ud fra en deduktiv metode.2 Forsøgets data bliver efterfølgende bearbejdet ved hjælp af Lambert-Beers lov, så det bliver muligt at finde farveindholdet i saftevandet.

Ud fra disse resultater bliver der lavet en lineær regression og r2-værdien bliver fundet. Til sidst laves der en konklusion ud fra de endelige resultater, hvor validiteten bliver diskuteret og der bliver perspektiveret til Lambert Beers lov.

Indholdsfortegnelse
1.0 Resumé 1
2.0 Indledning 3
3.0 Organisk farvestof 3
- 3.1 Farver 3
- 3.2 Aromatiske forbindelser 3
- 3.3 Chromofore grupper 4
- 3.4 Farveforstærkende grupper 4
4.0 Forsøg 4
4.1 Resultater 5
5.0 Lambert-Beers lov 5
- 5.1 Udregning af vores forsøg 6
6.0 Lineær regression 6
- 6.1 Mindste kvadraters metode 7
- 6.2 Udregning af a og b 7
- 6.3 r2-værdi 8
- 6.4 Udregning af vores r2-værdi 8
- 6.5 Diskussion af r2-værdien 9
7.0 Konklusion 10
8.0 Litteraturliste 11
9.0 Liste over bilag 12

Uddrag
Lineær regression bruges til at beskrive udviklinger med bestemte sammenhæng. Når ens målinger ligger tilnærmelsesvis tæt på en ret linje, bruger man lineær regression.

Man finder den rette linje, som beskriver ens data bedst. Lineær regression har funktionen F(x)=ax+b. Her er a hældnings- koefficienten og b er skæringspunktet med y-aksen.

Hældningskoefficienten er, hvor meget vores y- værdi vokser, når vi går én hen af x-aksen. Hvis hældningskoefficienten er positiv

er det en stigende graf og hvis hældningskoefficienten er negativ, er det en aftagende graf. Hvis hældnings- koefficienten derimod er 0, vil grafen hverken være aftagende eller stigende. 6

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu