Opgavebeskrivelse
Opstil en model, der indeholder 3-4 faktorer, der kan forklare det ændrede forhold imellem partier og vælgere, som det kommer til udtryk i nedenstående citat (Den blokskiftende vælger).

Citatet:

”De samfundsmæssige udviklingstræk har medført, at vælger og parti ikke længere er koblet til hinanden, hvorfor vælgerne i mindre grad er bundet til et parti og dermed afgør deres stemme fra valg til valg.

Dette har ført til, at partierne i stigende grad forsøger at tilfredsstille medianvælgeren, hvormed partiernes ideologiske forskelle udviskes. “

Indledning
Grunden til at issue voting bidrager til at der er mere skiften mellem partierne, er at det hurtigt kan blive meget nemt for en vælger at skifte.

Jeg kan se på min far som et eksempel. Han fravalgte socialdemokraterne, som han ellers havde stemt på hele sit liv, på grund af deres strammere udlændingepolitik.

I stedet for stemte han på SF, selvom han ikke nødvendigvis er enig med alt deres politik, men på trods af dette endte hans stemme der, da udlændingepolitikken vejede en stor del for ham. En stor del af vælgerne gør præcis det samme som ham.

Uddrag
Medierne har større og større indflydelse på valg, og i det seneste præsidentvalg havde de sociale medier endda indflydelse.

Medierne har altid haft en rolle der skal sætte spørgsmålstegn til de folkevalgte politikere, men det har ikke altid været så let for medierne at dække de forskellige politikere.

Der er også meget mere tilgængelighed til medierne i dag, og det resulterer i, at vælgerne konstant bliver bombaderet med politikeres holdninger samt skandaler.

DF skandalen er et perfekt eksempel på hvor hurtigt vælgere kan flygte fra et parti. Til valget fik DF 21 procent af stemmerne, men efter deres EU-skandale stod de til kun 17 procent. Hvis ikke medierne ver til stede her, ville der slet ikke være sket noget.