Opsparing, lån & budget | Noter Afsætning

Indledning
Peter (22 år) fra Årup skal starte på en videregående uddannelse efter sommerferien. Han har gået på Tietgen Handelsgymnasium i Odense og skal fortsætte på Syddansk Universitet i Odense, hvor han skal læse økonomi.

Han har derfor besluttet sig for at flytte hjemmefra pr. 1 oktober 2020, da han er træt af at skulle med bus hver eneste dag ligesom han gerne vil have sit eget sted at bo.

Det er ikke særlig fedt at skulle have sine venner med hjem til hans forældres hus. Peters forældre har været hjælpsomme på mange fronter, også økonomisk, men han vil gerne gøre sig uafhængig af dem.

Peters far er lige kommet på førtidspension og forældrene er derfor lidt presset på økonomien. De kan derfor ikke hjælpe økonomisk i forbindelse med en eventuel flytning.

Peters mor, der arbejder som regnskabsmedarbejder hos en lokal produktionsvirksomhed, foreslår, at Peter skal udarbejde et budget, så han kan få overblik over sin økonomi og få svar på, om der er råd til at flytte hjemmefra.

Peter har kig på et kollegieværelse på et stort kollegium i Odense tæt ved universitetet. For at se om det hele hænger sammen skal I hjælpe med diverse beregninger, som primært laves og opstilles i Excel.

Formålet er at få udarbejdet et budget, der kan vise om der er overskud/underskud de enkelte måneder, når der både ses på udgifter til bolig og de andre faste udgifter, men også hans variable forbrug.

Peter vil også gerne på sigt begynde at spare op til en bil, da han har fået en kæreste, som bor i Nr. Lyndelse. Peter drømmer også om eget hus en dag.

Måske han bare kan låne sig til pengene i banken eller på nettet – det er der jo så mange andre unge, som benytter sig af. Peters forældre mener dog, at han skal spare op til tingene først, så han bliver lidt mere økonomisk bevidst.

Indholdsfortegnelse
Case – introduktion
Beregning af disponibel indkomst
- SU:
- Fritidsjob:
Forklar begreberne fra lønsedlen.
- Løn:
- Am-bidragsgrundlag:
- Am-bidrag:
- A-indkomst:
- Skattefradrag:
- A-skat:
- Bruttoløn:

Faste udgifter
Peter har følgende faste udgifter:

Spørgsmål 3 og 4
- I skal nu opstille budgettet for Peters forventede faste udgifter pr. måned. I skal bruge bilag 3 ”Budget faste- og variable udgifter” til formålet.

- I skal tillige beregne hans rådighedsbeløb. pr. måned.

Variabelt forbrug
- Peters variable forbrug består p.t. af følgende poster:

Spørgsmål 5, 6, 7 og 8
- I skal nu opstille det variable forbrug pr. måned. I skal stadig bruge bilag 3 ”Budget faste- og variable udgifter”.
- Beregn Peters opsparing/nedsparring pr. måned og vis også budgettet grafisk.
- Diskuter om posterne i både de faste udgifter og det variable forbrug er rimelige og om der eventuelt mangler poster i budget?
- Giv Jeres vurdering af Peters økonomiske situation i relation til ønsket om at flytte hjemmefra.

Budgetkonto
Spørgsmål 9 og 10
- Undersøg hvad en budgetkonto er og vis med udgangspunkt i det tidligere udarbejdede budget, hvordan en budgetkonto fungerer.
- Hvorfor anbefaler Peters far og mor, at Peter både får en løn- og budgetkonto?

Opsparing
Spørgsmål 11 og 12
- Undersøg og anbefal konkrete opsparingsmuligheder, såfremt Peter forventer at have omkring kr. 650 pr. måned i ”overskud” på sin budgetkonto.

Spørgsmål 13, 14, 15 Og 16. Vigtigt at I Bruger Samme Fremgangsmåde Som Eksemplerne I Bogen!!!
- Beregn, hvor mange måneder Peter skal spare op, før han kan have nok penge til udbetalingen på kr. 10.000. Banken har tilbudt ham en rente på 0,5 % pr. måned.

- Beregn, hvor meget Peter skal opspare hvert år for at kunne have nok penge til udbetalingen på kr. 10.000 om 2 år. Antag at den årlige rente er 1 %.

- Beregn, hvor stor en del af de 10.000 kr., som Peter selv har sparet op om 2 år, der skyldes renter.

- Peter har lagt mærke til at bankerne er begyndt at indføre negative renter på opsparing. Vil det komme til at påvirke Peter? (søg gerne selv info).

Lån

Spørgsmål 17
- Undersøg forskellige finansieringsmuligheder til de sidste kr. 75.000 og foretag en vurdering af de enkelte finansieringsmuligheders fordele og ulemper samt forklar

hvilke faktorer maskal kigge på, når man vurderer finansieringsmulighederne. I skal IKKE lave beregninger, men blot se på fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.
- Banklån:
- Kviklån/Online lån:

Spørgsmål 18
- Undersøg forskellige kviklån og udarbejd relevante beregninger, der viser tilbagebetalingen af lånet, herunder med inddragelse af ydelse, renter, afdrag og ÅOP som begreber.

- Vurder Peters økonomisk adfærd, hvis han vælger et kviklån til finansiering af computeren og anbefal eventuel ændring i adfærden.

Spørgsmål 19 og 20
- Foretag beregninger der viser, hvordan huset kan finansieres (beregn størrelsen af realkreditlånet, banklånet og af den nødvendige opsparing).

- Forklar, hvad banken lægger vægt på, når de skal vurdere, om Peter og kæresten kan få lån til at kunne realisere deres fælles boligdrømme. Vil I give dem de nødvendige banklån?

Uddrag
Peter har følgende faste udgifter:
- Husleje inkl. el, vand, varme og internet til kollegieværelset kr. 3.200 pr. måned
- Licens kr. 676,50 kr. pr. halvår første gang i marts
- Telefon og internet kr. 209kr. pr. måned
- Fodboldkontingent 1175 kr. pr halvår første gang i februar
- Sundhedsforsikring 119 kr. pr måned

---

Peters variable forbrug består p.t. af følgende poster:
- Fødevarer (mad) kr. 1.700 pr. måned
- Tøj og sko kr. 500 pr. måned
- Øvrige personlige udgifter kr 2.000 pr. år
- Ferie kr. 3.700 i juli måned.
- Biograf kr. 180 kr. hver anden måned første gang februar
- Gaver kr. 500 kr. pr kvartal første gang januar.
- Bøger til studiet kr. 7000, der fordeles med kr. 3.500 i januar måned og kr. 3.500 i september.
- Computerspil kr. 500 pr. kvartal første gang marts
- Fodboldudstyr kr. 200 pr. måned

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu