Indholdsfortegnelse
Baggrund og formål
Apparatur:
Kemikalier:
Eksperimentelt

Skema 1
- Efterbehandling
- Eksempel som ikke har noget med dette forsøg at gøre:
Skema 2

Uddrag
Natron (”tvekulsurt natron”) anvendes i husholdningen som hævemiddel. Stoffet kan fungere som hævemiddel, fordi det afgiver gasser ved ophedning.

Ophedningen bevirker en kemisk omdannelse af stoffet. Det kemiske navn for natron er natriumhydrogencarbonat.

Formlen er NaHCO_3. Det er et salt, der består af ionerne Na^+ og HCO_3^-. Man kan påvise, at der dannes carbondioxid (CO_2) ved ophedningen af natriumhydrogencarbonat.

Der dannes nemlig bundfald, når man leder de dannede gasser gennem kalkvand. Efter ophedningen af natriumhydrogencarbonat ligger der et hvidt stof tilbage.

Det er naturligvis en natriumforbindelse, og det kunne være Na_2 O, NaOH eller Na_2 CO_3. I så fald skulle reaktionen forløbe efter et af følgende tre reaktionsskemaer:

1) 2NaHCO_3 (s) Na_2 O (s)+ H_2 O (g)+ 2CO_2 (g)
2) NaHCO_3 (s) NaOH (s)+ CO_2 (g)
3) 2NaHCO_3 (s) Na_2 CO_3 (s)+ H_2 O (g)+ CO_2 (g)

---

Ophed diglen med låg i ca. 5 minutter. Den skal være rødglødende i bunden. - løft forsigtigt låget og kig ned i diglen.

I ventetiden kan man fortsætte med at afstemme reaktionerne og udføre beregninger som skal anvendes i mængdeberegningerne (se efterbehandling).

Når ophedningen er færdig, skal diglen afkøle noget, hvorefter den vejes med låg og indhold.

Efterbehandling
1. Afstem de tre reaktionsskemaer. Beregn stofmængden af natriumhydrogencarbonat og beregn derefter hvor stor massen bliver af reaktionsprodukterne ifølge reaktionsskema 1) 2) og 3).