Opgave om Nationalisme, krig og 1864 | Spørgsmål til Bryld s. 134-158 + kilder

Indholdsfortegnelse
1. Hvorfor var situationen så dårlig i Danmark omkring 1815-1830?
2. Hvad ændrede sig grundlæggende omkring 1830? Giv nogle tal til at underbygge dine pointer.
3. Forklar tabellen s. 136 – hvad viser den?
4. Hvem fik ikke det i den økonomiske fremgang?
5. Hvordan var fremgangen i landbruget med til at drive industri frem? Hvad er industri? Hvad er en dampmaskine?
6. Læs kilden: Jernstøberier i provinsen (vedlagt). Grønlund vil gerne lave et nyt støberi – hvad er hans baggrund for at gøre det? Hvem skal han spørge om lov? Får han lov til at lave sit støberi? Hvad lavede støberiet på denne tid – giv eksempler fra Næstved. Hvad siger det om Danmark som land på dette tidspunkt?
7. Hvem var C. F. Tietgen? Og hvad vil det sige at den økonomiske politik blev omlagt fra en merkantilistisk til en liberal?
8. Hvad er ”næringsfrihed”? Hvordan virkede det på den økonomiske udvikling? Hvordan var livet i de nye industribyer?
9. Beskriv ”transportrevolutionen” – hvilken udvikling gjorde transport lettere?
10. Hvordan udviklede befolkningen sig – hvilke faktorer blev afgørende for denne udvikling. Forklar grafen herunder:
11. Forklar begreberne nationalisme, liberalisme og skandinavisme – hvad viser maleriet s. 144?¨
12. Forklar kortet s. 145 – hvordan er det danske monarki indrettet – hvad betyder begrebet ”helstaten”?? Hvad er forskellen på ”Ejderdanske” og ”Helstatsfolk”? Hvor gik nationalstatsgrænsen mellem dansk og tysk? Holsten og Lauenborg havde en anden status end Slesvig i forhold til det tyske område – forklar hvilken.
13. Hvorfor kunne denne nationalistiske debat blive farlig for det danske monarki/det danske rige?
14. Hvad ville Uwe Jens Lornsen? Hvorfor kom han i fængsel?
15. Hvad er en stænderforsamling? Hvilken funktion havde stænderforsamlingen – hvad vil det sige at have rådgivende myndighed? Hvem kunne være med og stemme?
16. Hvem var de Nationalliberale – hvad var deres politiske program? Hvad ville Bondebevægelsen? Hvad ville Grundtvigianisterne?
17. Hvorfor kom det til krig i 1848? Hvad er ”en fri forfatning”?
18. Forklar krigsforløbet i 1848-50 – vandt Danmark krigen – eller hvordan endte det? Blev problemerne løst? Hvorfor/hvorfor ikke?
19. Hvordan startede krigen i 1864? Nederlaget beskrives i bogen som ”uundgåeligt” – diskuter denne påstand.
20. Hvad er ”Grundloven”? Under hvilke omstændigheder blev den til? Hvem kunne vælges? Diskuter om Grundloven af 1849 var demokratisk.
21. Grundloven er et eksempel på ”magtens tredeling” – forklar hvad det vil sige.
22. Analyser Casinomødets resolution – hvad ville man?

Tidslinje: Sønderjylland (fra 1815-1864)

Uddrag
Preussen og Østrig forlanger Novemberforfatningen ophævet i løbet af 48 timer. Danmark forlanger mere tid. Efter fem dage rykker preussiske og østrigske tropper ind i Holsten og tager opstilling ved Ejderen.
Den 2. februar afslår den danske hær et preussisk forsøg på at sætte over Slien ved Mysunde.
Natten mellem 5. og 6. februar rømmer de danske tropper Danevirke og tager opstilling ved Dybbøl og Fredericia. Det sønderjyske fastland underlægges preussisk-østrigske civilkommissærer.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!