Opgave 1-3 | Kemi Aflevering

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.9 a) og b) (blå opgavebog)
a) Vis ved beregning, at 100g FeO ikke er ækvivalent med 50g C

b) Beregn massen af den mængde CO, der teoretisk kan dannes ved den viste reaktion, idet man blander 100g Fe med 50g C.

Opgave 1.14 a) og b) (blå opgavebog)
a) Beregn den aktuelle koncentration af Fe2+ i den fortyndende væske
b) Afstem reaktionsskemaet

Opgave 2.14 (blå opgavebog, anvend MarvinSketch til reaktionsskemaerne)
a) Substitution af et hydrogenatom med et chloratom i 2-methylbutan, idet reaktionen foregår ved det tertiære carbonatom

b) Substitution af et hydrogenatom med et chloratom i det under a ) dannede produkt. reaktionen foregår ved det sekundære carbonatom.

c) Addition af dibrom til 3-methylpent-2en.

d) Addition af hydrogenchlorid til hept-1-en.

e) Elimination af vand fra 4- methylhexan -2-ol

Opgave: Med MarvinSketch skal du tegne et molekyle, der både er aromatisk, er en alkohol og er en phenol

Uddrag
Jern (II)oxid kan reagere med carbon efter følgende reaktionsskema.
FeO(s)+ C(s)→CO(g)+Fe(s)
Ved et eksperiment blandes 100g FeO med 50g C

a) Vis ved beregning, at 100g FeO ikke er ækvivalent med 50g C
Først finder jeg molarmassen af FeO og C

FeO(M)=55,85 g/mol+16,00 g/mol=71,85 g/mol
C(M)=12,01 g/mol

Molarmasse er det samme som gram pr. mol, altså M=m/n. Formlen kan omskrives til n=m/M. Her divideres massen med molarmassen, så vores resultalt vil være antallet af molekyler angivet i mol. Beregningen af stofmængden(n) for af FeO og C ser således ud:

FeO(n)=100g/(71,85 g/mol)=1,392 mol
C(n)=50g/(12,01 g/mol)=4,163 mol

Udfra overstående beregninger af stoffernes stofmængder, kan der konkluderes, at 100 g FeO og 50 g C ikke er ækvivalente.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu