Saltindholdet i Øresund | Kemi aflevering

Uddrag
Havet indeholder en del salt, noget mere end andre. Salt i kemi er et andet synonym for ionforbindelser, den hyppigste ionforbindelse vi kender fra dagligdagen er NaCl også kaldt køkkensalt, som er den vi vil arbejde med.

Salt i havvand stammer fra jordskorpen. Vand er et fantastisk opløsningsmiddel og jorden bliver dagligt udsat for vind og regn. Vandet tager jordskorpens indhold af mineraler med sig, og med regnvand og smeltevand føres stofferne via floder og åer gennem landskabet, indtil det ender i havene. Denne proces kaldes forvitring, som er kemisk nedbrydning af klippe. Havene opholder salt pga. Fordampning. Fordampningen fra havoverfladen fjerner det rene, ikke-saltholdige vand, og derfor ophobes salt i havene. Salt nedsætter også vands frysepunkt, og gør det sværere for vandets molekyler at finde sammen og danne iskrystaller og netop derfor bruger vi salt på isglatte og frosne veje over vinteren. Vandets frysepunkt går fra 0 til ca. -2 før det fryser alt efter saltindholdet. Vand med et stort saltindhold mindsker ilten i vandet, og afgrænser de levende organismer i vandet.

Men hvor forsvinder saltet hen efter dette?
Saltmolekylerne vil fx binde sig til ler partikler, som synker til bunds og de kan derefter bliver en del af havbunden, som over millioner af år recirkuleres, enten ned i jordskorpen eller tilbage til overfladen, når kontinentalpladerne støder sammen.

Saltet kan også blive omsat eller optaget af levende væsner, som i sidste ende dør og også synker til bunds, hvor de sedimentere og til sidst forstener hvilket også resultere ud i de bliver en del af havbunden igen.
Vi ser her overfladekoncentrationen af salt fra forskellige steder i verden :
• Kattegat: 2,0-3,3 %
• Østersøen: Cirka 1-2 %
• Vesterhavet: Cirka 3,3 %
• Middelhavet: Cirka 3,5 %
• Det Døde Hav: Cirka 31,5 %

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu