Ombudsmandskontrol | Noter i erhvervsret | Over 2 sider

Indledning
Ved grundlovsændringen i 1953 indføjedes en løfteparagraf i grundlovens § 55 om etablering af en ombudsmandsinstitution.

Folketinget ønskede en særlig instans, der kunne føre kontrol med forvaltningsmyndighederne ved deres handlinger i forhold til borgerne.

Indholdsfortegnelse
A. Indledning

Uddrag
Den nuværende ombudsmand er den femte, der bestrider embedet. Der lægges stor vægt på, at embedet kun beklædes med én person, da det personlige islæt skal være stort.

Fra 2004 er der udpeget en særlig direktør for ombudsmandsinstitutionen. På trods af titlen kan stillingen i et vist omfang sammenlignes med en form for »viceom- budsmand«.

Ombudsmanden (institutionen) har selvfølgelig herudover en stor stab af medarbejdere, der forbereder og behandler sager. I 2012 var der ca. 85 ansatte, heraf lidt over halvdelenjurister.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu