Økonomisk politik under coronakrisen | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Hvordan har Corona-krisen påvirket dansk økonomi? Inddrag de økonomiske mål og det økonomiske kredsløb i din besvarelse.

Hvilke former for økonomisk politik er der blevet ført under coronakrisen, og hvilken effekt har det haft?

Hvad skal der til for at genoprette økonomien, når den akutte krise er overstået?

Uddrag
Coronapandemien ramte dansk økonomi i foråret 2020. Den økonomiske aktivitet faldt markant især i andet kvartal, hvor BNP lå knap 8½ pct.

I takt med at restriktionerne blev ophævet, og smitteomfanget faldt, har mange af de generelle hjælpepakker trukket sig tilbage, og den økonomiske aktivitet er steget.

Udbuddet er markant reduceret siden første nedlukningen, da vi som forbrugere er blevet forhindret i at købe de varer og tjenester, som vi normalt investerer i.

---

Finanspolitikken er meget lempelig, hvilket afspejler sig i en svækkelse af den strukturelle saldo fra 2019 til 2021 på omkring 1 pct og de mange hjælpepakker der er blevet tildelt virksomheder rundt om i landet.

Den lempelige finanspolitik kan nedsætte skatter og afgifter. Det øger borgernes disponible indkomster og gør varerne billigere.

Begge dele øger forbruget og dermed efterspørgslen. Når staten på denne måde bevidst øger efterspørgslen, er det en liberal eller lempelig finanspolitik.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu