Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Opgave 2:

Uddrag
I denne opgave vil jeg undersøge, hvad der kan udledes om den aktuelle samfundsøkonomi i Danmark, ved hjælp af fire forskellige bilag.

De fire bilag omhandler alle de økonomiske mål. Ud fra de fire bilag vil jeg undersøge hvad der sker med samfundsøkonomien her for tiden.

Bilag 1, 2 og 4 er alle i procent, hvorimod bilag 3 er udregnet med indekstal. Bilag 1 omhandler udviklingen i den økonomiske vækst i Danmark fra 2007 til 2021.

Bilag 2 fortæller noget om udviklingen i ledigheden i Danmark, som er fra januar 2007 til maj 2022. Bilag 3 viser udviklingen i BNP og beskæftigelsen i Danmark, den er fra 2017 til 2022, tallene er kun de forventede tal og ikke de rigtige.

Bilag 4 er udviklingen i inflation i Danmark, fra 2008 til 2022. Tager man hul på bilag 1, kan man se at i 2009 var udviklingen i den økonomiske vækst meget lav.

Den lå på ca. -5%. Dette kan skyldes finanskrisen i 2009, da der var lav arbejdskraft og mindre produktion af varer. Hvorimod i 2021 lå den på ca. 5%.

Det kan skyldes mere arbejdskraft i arbejdsmarkedet og forøget kvalitet af produktionsfaktorer, som uddannelse og teknologisk udvikling.

Bilag 2 viser, at i 2009 var ledigheden i Danmark meget lav, den lå på 4,6% hos mænd og 3,6% hos kvinder, det stiger fortsat i en længere periode.

Dette kan understøttes på baggrund af bilag 1, da der opstod en finanskrise. I 2020 var ledigheden også høj, det kan skyldes corona, da mange mistede deres job.

Det vil sige, at de forskellige virksomheder ikke havde råd til, at beholde alle de ansatte de havde. Derfor opstår der en stor efterspørgselsinflation, på arbejdsmarkedet, da mange søger et nyt arbejde.

Hvilket kan lede til inflation, som man kan se på bilag 4. Man kan i bilaget se, at i 2020 var inflationen lav den lå på mindre end 1%, i 2022 ligger den på det højeste den nogensinde har været på, den ligger på næsten 7%.

Det kan have en negativ omdrejning for økonomien, da konkurrenceevnen svækkes hvilket kan medføre til mindre eksport i landet. På Bilag 3 kan man se, at udviklingen i BNP ‘en i Danmark stiger markant fra 2021.