18.1 DANSK ØKONOMI  

Danmarks økonomi har taget sig nogle ordentlige op- og nedture de seneste 15-20 år. Kig nærmere på nedenunder og besvar følgende spørgsmål om dansk økonomi.

Indholdsfortegnelse
18.1 DANSK ØKONOMI
Udviklingen i det danske bruttonationalprodukt
a. Hvad kendetegner et land i økonomisk krise?
b. Nævn kort de kriser, som Danmark har været ramt af siden 1995.
c. Hvilken af disse kriser har været mest alvorlig for dansk økonomi?
d. Hvornår har Danmark sidst haft et økonomisk opsving?

18.2 STRAM ELLER LEMPELIG FINANSPOLITIK?
a. Indkomstskattens bundskat nedsættes med 1 procentpoint.
b. Der skal spares 2 pct. på budgettet på alle landets gymnasier og universiteter.
c. Afgiften på øl og cigaretter sættes ned af hensyn til grænsehandelen.
d. Momsen sættes ned.
e. Vandafgiften sættes op.
f. Der bygges endnu en motorvej i Nordjylland.

Uddrag
a. Hvad kendetegner et land i økonomisk krise?
Når et land er i en økonomisk krise kan man se, at arbejdsløsheden vokser i landet og den økonomiske vækst er lav. Importen i landet vil falde og BNP ‘en vil højest vokse med 1½ pct. BNP ‘en kan endda også falde.

b. Nævn kort de kriser, som Danmark har været ramt af siden 1995.
Danmark blev ramt af IT-krisen i 2002, hvor der kom stigende arbejdsløshed og lav BNP-vækst. Så blev de også ramt af Finanskrisen i 2008, hvor der kom et stort fald i BNP og stigende arbejdsløshed.

c. Hvilken af disse kriser har været mest alvorlig for dansk økonomi?
Finanskrisen var den krise der ramte Danmark hårdest. Danmarks økonomi blev meget sårbar under krisen.

Der kom et stort fald i BNP på næsten 5 pct., da efterspørgslen efter varer faldt og husbyggeriet gik i stå. Arbejdsløsheden steg også til det dobbelte under dette tidspunkt.

d. Hvornår har Danmark sidst haft et økonomisk opsving?
Sidste gang Danmark havde et økonomisk opsving, var årene efter finanskrisen (2010 - 2015).

På dette tidspunkt var arbejdsløsheden faldende og Danmark var på vej mod fuld beskæftigelse. Væksten i BNP var pæn og moderat.