Odense Marcipan A/S, Tristan A/S, Oure Maskinfabrik & Cykelgrossisten

Indholdsfortegnelse
1.1 (10%)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Odense Marcipan A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra år 2016 til år 2018.

1.3 (5 %)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018

1.4 (5 %)
Forklar, udviklingen i egenkapitalens forrentning fra år 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Analyser udviklingen i virksomhedens pengestrøm i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Odense Marcipan A/S primært forventer at anvende fremadrettet.

1.7 (6 %)
Vurder, hvilket værditilbud Odense Marcipan A/S giver til kunderne.

Opgave 2 – Knap Kapacitet (16%)

2.1 (8 %)
Bestem det antal L og det antal E, der skal produceres i det kommende halve år for at få det størst mulige dækningsbidrag.

2.2 (4 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag, som virksomheden Tristan A/S opnår ved den optimale kombination af L og E. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (4 %)
Forklar, hvor meget Tristan A/S maksimalt vil være villig til at betale ekstra for yderligere 1.000 kg stål til produktion af L og E, såfremt produktionen skal være lønsom.

Opgave 3 – Investering og Finansiering (24%)


Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

3.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3 (5 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.

3.4 (3 %)
Beregn den effektive rente på de to lån.

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan de variable omkostninger forløber.

4.2 (5 %)
Beregn den optimale salgspris for EXACT.

4.3 (5 %)
Beregn, hvor mange af de Cykelhjul virksomheden har på lager, der skal sælges, for at markedsføringskampagnen er lønsom.

Uddrag
I 2018 købte Odense Marcipan 100% af Igos A/S i Hedehusene. Igos A/S producerer og markedsfører dybfrosset finkonditori, hel- og halvfabrikata til bageri-, food service- og detailmarkederne i Norden.

Resultatet i Igos A/S er i 2018 forbedret, grundet et frasalg af deres datterselskab Björnekulla AB. Dattervirksomheder Bæchs Conditori A/S og Igos A/S gav henholdsvis et overskud på 3 millioner kr. og 2 millioner kr. i årets regnskab. I 2017 frasolgte

Odense Marcipan Natural Food, som gav en indtægt på 16 millioner kr.

I 2018 faldt Odense Marcipans nettoomsætning, bruttofortjeneste og årets resultat før finansielle poster. Det skyldes blandt andet på grund af de har tilpasset deres produkt mix. I 2018 lavede Odense Marcipan også en række investeringer, som skulle automatisere og optimere produktionskapaciteten.

Odense Marcipan har i 2018 også arbejdet med deres CSR, hvor de har reduceret deres energiforbruget i deres procesudstyr. Odense Marcipan fastholder stadig deres målsætning om at forblive markedsleder i Norden, samt udvikle deres markedspositioner udenfor Norden.

Det vil de gøre ved nyudvikling og tæt dialog med forbrugerne og nøglekunder. Der vil fremadrettet også blive foretaget investeringer til produktivitetsfremmende tiltag i hele værdikæden.

I produktionen i Odense Marcipan er der en høj- og lavsæson, da deres produkter er mest efterspurgt fra midt august til slut november.

Det gør at de henholdsvis har 95 medarbejdere i højsæsonen og 50 medarbejdere i lavsæsonen. Odense Marcipan har muligheden og maskinerne til at kunne producere andre vare i lavsæsonen, men har valgt ikke at gøre det da det ikke er deres kernekompetence.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her