Nye alliancer | analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Fællesdel
1a.
- Hypotese 1:
- Begrundelse:
- Hypotese 2:
- Hypotese 3:
- Begrundelse:
1b.

Delopgave C

Uddrag
Fra 2011 til 2015 kan man se at partiskiftet mellem blokkene har været mellem 8-14 procent i alle aldersgrupper.

Denne stabilitet i partiernes vælger kan skyldes individets partiidentifikation, som bliver påvirket af den primær socialisering

hvor familien former individets politiske overbevisning igennem deres habitus og dermed også individets politiske ståsted.

Dvs. at familie vil påvirke individets syn på politiske værdier og normer og vil derfor stemme på det parti individet identificerer sig bedst med

som der gør, at individet typisk til en loyal ”kærnevælger”, gennem den stærke tilknytning til partiet.

---

Ud fra tabel 2 kan man aflæse, vælgernes foretrukne regeringskonstellation, hvor man kan se en stor forskel på rød- og blå blok.

Det bliver f.eks. tydligt når man ser på, hvordan vælgerne fra RV og DF udelukker hindanden fra at komme i regering med socialdemokratiet, da det især er RV, DF, men også LA’s placeringer

i forhold til flygtninge- og indvandrepolitikken, som værdipolitik er meget forskelligt. Hvilket der også bliver tydeligt i tabellen, hvor kun 3 af LA’s vælgere stemte på at S og DF skulle side sammen i regeringen.

Tabellen tyder på at værdi- og fordelingspolitikken har en indflydelse på, hvordan vælgerene fra den røde blok ville opsætte regeringskonstellationen.

Når man ser på den værdipolitiske akse, så ligger partier som LA, V, KF og DF mere fordelingspolitisk venstreorienteret, som der skyldes at LA, V og KF vælgere stemte på DF som regeringsmagt

hvilket kan skyldes at deres værdipolitik minder om hindanden. Yderligere kan der aflæses at havdelen af EL, ALT vælgere gerne vil have SF i regeringskonstellationen med S

som der skyldes at de værdipolitisk er venstre orienteret og dermed går ind for miljø, mindske kriminaliteten, samt at udlændingepolitikken skal være mere lempelig.

Ud fra tabel 2 kan man udlede, at den blå blok lægger vægt på værdi- frem for og fordelingspolitikken, da ca. en tredjedel af V, LA og KF vælger vil give regeringsmagten til DF

frem for hindanden. Selvom V, LA og KF fordelingspolitisk minder om hindanden, idet de står inde for en mindre økonomiske omfordeling

vælger vælgerne stadig DF, som er fordelingspolitisk langt mere venstreorienteret. Hvormed de prioriterer værdipolitikken højere.

---

Det kan ses, da Norges offentlige udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik ikke kun ligger under Danmark og Sverige, men med de 0,4 procent også ligger under Spanien og Frankrig

som der hører under den korporative velfærdsmodel. Denne velfærdsmodel, lever i mindre grad op til OECD’s løsninger, end i den universelle, men stadig mere end i den residuale

da velfærden som udgangspunkt er forbeholdt til de mennesker, der er eller har været ude på arbejdsmarked, da de bliver forsikret igennem deres job.

Dog har man i den korporative stadig nogle velfærdsydelser, der står til rådighed for hele samfundet, såsom uddannelse, som landene efter OECD’s anbefalinger trods alt ikke investerer nok i.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu