Novo Nordisk – Virksomhedsportræt | Virksomhedsøkonomi

Opgaven tager udgangspunkt i væksttal fra 2015 til 2016.

Indholdsfortegnelse
Virksomheden og samfundet
Virksomhedens rapportering
Regnskabsanalyse
- Rentabilitet:
- Overskudsgraden (OG):
- Aktivernes omsætningshastighed (AOH):
- Indtjeningsevnen:
- Soliditet- og likviditetsgrad:
- Pengestrømsopgørelse:
Virksomhedens strategi
SWOT
Porters generiske strategier
Ansoffs vækstmatrice
Konklusion
Virksomhedens økonomi- og logistikstyring
Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Uddrag
Virksomheden og samfundet
Novo Nordisk er en produktionsvirksomhed i den danske medicinalindustri, der primært producerer insulin. Det er et børsnoteret aktieselskab og aktien er med i det danske C20-indeks. Insulinen eksporteres til mange steder i verden, blandt andet USA, hvor diabetes er et stort problem - således stod USA, fjernmiljøet, for cirka 40% af væksten, mens Europa, nærmiljøet, stod for cirka 5% i 2016. Derudover er Kina en af de største aftagere. I 2016 lå nettoomsætningen på cirka 68 milliarder og årets resultat endte på 38 milliarder, begge positive i forhold til de forgangne år. Ligeledes lå egenkapitalen på 44 milliarder og balancen på 93 milliarder i 2016.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter