Novo nordisk | SRO

Opgavebeskrivelse
Redegør for Porters Diamant (modellen). Analyser den danske medicinalbranches konkurrenceevne med udgangspunkt i Porters Diamant. Diskuter og vurder hvordan Danmark som samfund har bidraget til NOVOs succes og hvordan NOVO kan styrke sin position i fremtiden.

Indholdsfortegnelse
ABSTRAKT 3
INDLEDNING 4
METODE 4
REDEGØRELSE 5
INNOVATION I SAMFUNDET OG DENS VIGTIGHED. 6
PORTERS DIAMANT. 7
1) PRODUKTIONSFAKTORER: 7
2) EFTERSPØRGSELSFORHOLD: 8
3) FIRMASTRATEGI: 8
4) TILFÆLDIGHEDER: 9
STRATEGISK ANALYSE AF NOVO NORDISK. 9
KONKLUSION 11

Uddrag
Igennem mere end 90 år har Novo Nordisk stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Dette langvarige engagement har givet Novo Nordisk de erfaringer og de kompetencer, som i dag gør det muligt at hjælpe med at bekæmpe andre alvorlige kroniske sygdomme som fx. hæmofili, vækstforstyrrelse og fedme. Novo Nordisk har hovedsæde i Danmark med 75 fabrikker i flere forskellige lande, og beskæftiger omkring 42.100 medarbejdere i 79 lande.

Novo Nordisk har en todelt ledelsesstruktur, som består af en bestyrelse og en koncerndirektion. De to organer er uafhængige af hinanden. Det vil sige at der ikke er én person som er medlem af begge organer. Bestyrelsen hos Novo Nordisk fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og bestyre virksomhedens resultater.

Bestyrelsen er også ansvarlige for den overordnede ledelse i virksomheden, og medvirker aktivt til at udvikle selskabet som en fokuseret, bæredygtig og global lægemiddelvirksomhed.

Koncerndirektonen er ansvarlige for den daglige drift af virksomheden, herunder organisering af virksomheden, samt fordeling af ressourcer, fastlæggelse og implementering af strategier og politikkere, retning og mål samt rapportering og information til bestyrelsen i Novo Nordisks interessenter.

Innovation er viden og ideer, der omsættes til produkter og processer, der skaber forretningsmæssig og samfundsmæssig værdi. Forskning og udvikling om fatter arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder.

Innovation, forskning og udvikling er med til at understøtte virksomheders vækstmuligheder og konkurrenceevne. Når virksomheder lancerer nye produkter, optimerer deres arbejdsgange, udvikler nye organisationsformer eller introducerer moderne markedsføringsmetoder er dette er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu