Novo Nordisk | VØ opgave | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1. Redegør for ejerformer og identificer Novo Nordisk ejerform

Opgave 2. Hvorfor er det vigtigt for Novo Nordisk at lave et resultatbudget og hvad betyder begrebet "budgetkontrol"?

Opgave 3. Hvorfor er det vigtigt for Novo Nordisk at lave et likviditetsbudget?

Opgave 4. Forklar hvad en resultatopgørelse viser? Kom ind på hvilke opstillingsformer der findes. Hvilken opdeling tror du Novo Nordisk bruger?

Uddrag
Lægemiddelvirksomheden Novo som er en produktionsvirksomhed, er oprettet som et aktieselskab forkortet A/S. i et aktieselskab er der en eller flere aktionærer der hæfter begrænset for virksomhedens gæld.
At oprette en virksomhed som et aktieselskab, er en af de dyreste ejerformer, da minimumskapitalen som tidligere beskrevet er på 400.000kr.

Novo har en todelt ledelsesstruktur som består af bestyrelse og direktion. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse og fører tilsyn med virksomhedens resultater. Direktionen er ansvarlige for den daglige drift.

Når man er et aktieselskab, så er man underlagt nogle formelle krav, om at der skal være en bestyrelse og der skal afholdes generalforsamlinger.

Generalforsamlingen skal afholdes en gang årligt og kan foregå elektronisk, hvilket man kun kan forestille sig at Novo benytter sig af, da deres bestyrelse er spredt ud over flere lande.

Det er under generalforsamlingen at man vælger bestyrelsen. Bestyrelsen er så dem der ansætter direktøren eller som Novo har gjort, en direktion, som har ansvaret for den daglige ledelse af virksomheden.

Man kan med denne ejerform også vælge at den overordnede og den daglige ledelse skal varetages af direktionen, så skal de blot sørge for at der er et tilsynsråd.

Novo benytter sig som skrevet, både af en bestyrelse og en direktion, hvilket jeg tænker de gør fordi de er så store at det er nødvendigt med en opdeling af ledelsen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu