Indholdsfortegnelse
1. Definer den branche, som Netflix opererer i.
2. Definer konkurrenterne til Netflix. Benyt konkurrencetragtmodellen.
3. Vurder styrken af konkurrencen mellem Netflix og eksisterende konkurrenter.
4. Analyser om den største trussel kommer fra nye konkurrenter eller fra substituerende produkter.

Uddrag
Netflix er en af de største udbydere på verdensplan, inden for streamingtjenester. For at kunne danne det bedste overblik over Netflix’ situation, med udgangspunkt i den tilhørende opgave tekst

har jeg valgt at tage udgangspunkt i videoudlejningsbranchen, hvor under streamingtjenester opererer, som det fremgår i det vedlagte bilag. Netflix’ målgruppe er B2C, primært i aldersgruppen 15- til 29-årige.

De er generelt set meget afhængige af særligt forbrugernes loyalitet og høje præferencegrad, da der er mange konkurrenter og nye indtrængere i branchen

som forsøger at nå ud til samme unge målgruppe. Denne analyse er udarbejdet på baggrund af forces 5 aktører.