Naturgeografi – Erhverv

Opgavebeskrivelse
1. Beskriv udviklingen i erhvervsstrukturen (P, S, T) i Danmark fra 1900-2010 ud fra hhv. Fourastiers diagram (side 108 i ”Alverdens Geografi”) og andre oplysninger, som I har fået / kan finde.
Lav en aflæsning af P, S og T i Fourastiers diagram for 1900 – 1950 og 2000 og skriv tallene ned i et skema – sammenlign så med den faktiske udvikling i Danmark (igen figuren side 108 i bogen). Hvad mener du om Fourastiers forudsigelse af fremtidens erhvervsudvikling – han lavede sin model i 1950?

2. Forklar årsagerne til udviklingen – fald og stigninger og perspektivér kort til i- og udviklingen i byers vækst i Danmark (figuren side 109). Hvorfor vokser byerne så meget fra 1900-2000 – og stadigvæk?

3. Hvilke industribrancher er tæt knyttet til landbruget? Hvor finder vi mange af disse virksomheder?

4. Hvilket erhverv (P, S eller T) tror du, at du kommer til at arbejde i en gang?

Uddrag
Udviklingen inde for erhvervet skyldes forskellige grunde. Hovedårsagerne som skyldes det markante fald hos P er mekanisering og automatisering. Altså er der kommet store maskiner til, herunder ”robotstyrede” maskiner, der automatisk kan udføre handlinger, som mennesket førhen var nødt til.

Et eksempel på automatisering kunne være når en ko skal malkes/fodres, behøver det ikke længere udføres af menneskekraft, men derimod er der ”robotter” til det job. Dette fører til at der skal langt færre mennesker til at udrette en langt større produktion. Faktisk er der kun 3% af Danmarks befolkning der arbejder med landbrug, men alligevel laver disse mad til 25 millioner mennesker.

Tilsammen har alt dette medbetydet at der er sket et kæmpe stort fald inden for erhvervet P.

Grundet faldet ved P, er der masser af arbejdspladser i S og T. Erhvervet S har dog også været faldende, hvilket ligesom P også både kan have noget med mekanisering/automatisering at gøre. Dog kan en anden årsag være udflytning/out-sourcing, grundet billigere omkostninger for virksomhederne.

Eksempelvis bliver en del af produktionen af vindmøller rykket til andre lande (i- lande), hvor omkostningerne er lavere.
Den mest iøjnefaldende stigning er T, som er vokset kolossalt meget de sidste 50 år.

Dette skyldes i høj grad, at P og T skaber en masse jobs inde for det tertiære erhverv, såsom administration af fordeling på de produkterne skabt af P+T. Yderligere er der en masse jobs tilhørende offentlig service i takt med at velfærdssamfundet er steget. Teknologien som er kommet til, har også skabt jobs til erhvervet T, som fx teleselskaber.

Faktisk mener man, at der i dag kan være tale om helt yderligere erhverv; det kvartære erhverv, hvor begrebet informationssamfund hører indunder. Her er der tale om erhverv såsom Google, Amazon, Apple og Danmarks Radio.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her