Lalandia Billund | Afsætning

Indledning
Lalandias målgruppe stammer fra hele Europa, men er primært befinde i Danmark. Dog er der en stigende målgruppe på nærmarkederne fra henholdsvis Norge, Sverige og Holland som kører i bil til Lalandia. Ser man på de socio-demografiske variabler er målgruppen i en livsfase hvor det typisk er et yngre par med børn som udgøre en børnefamilie. Forældre her er typisk i en alder af 30-40 år. Det er typisk børnefamilierne med børn i alderen 2-12 år der tager til Lalandia, hvor bedsteforældrene også er med som reelt. Dog henvender Lalandias større rutsjebaner sig også til de ældre teenagebørn. Det ses tydeligt i Lalandias faciliteter at de breder sig til hele målgruppens behov. Det er fx børn og fædre som benytter sig mest af sportsaktiviteterne med overvægt til det mandlige køn. Hvorimod ses det til det kvindelige køn at de oftest vælger at sole sig i udendørs vandlandet. Adfærden i målgruppen er typisk at mange besøger Lalandia med familien, og initiativet til Lalandia besøget, er typisk et supplement eller erstatning til den traditionelle sommerferie. Dette understreges specielt af sloganet ”sjove dage, tæt på hjemmet, langt fra hverdagen”. Målgruppen kan altså få et afbræk fra deres hverdag, uden at skulle rejse langt væk for at få en sjov oplevelse, men samtidigt også en oplevelse af varmere himmelstrøg. Dette afspejles i besøgstiden, hvor målgruppen gennemsnitligt er der i 3-4 døgn.

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser målgruppen for Lalandia i Billund. 

2. Analyser købsadfærden for et ophold i Lalandia i Billund. 

3. Analyser Lalandia i Billunds konkurrencesituation. 

4. Diskuter Lalandia i Billunds promotion. 


Uddrag
Kigger man på Maslows behovspyramide er det specielt det sociale behov der har betydning idet at børnefamilierne oftest kommer for tilbringe deres tid sammen. Lalandia tilbyder altså faciliteter, der fremmer oplevelsen af dette. Dertil er det også fysiske behov hvor det er søvn, varme og mad Lalandia står for i form af deres huse forsynet faciliteter til at understøtte disse punkter. Selvrealiseringsdelen spiller dog også en stor del for børnene i det at de har ønsket sig at komme til Lalandia og for dette ønske realiseret. Disse punkter til sammen gør at Lalandia gør at alle i familien opnår tilfredsstillelse under opholdet hvilket også ses på at 90% af besøgende anbefaler Lalandia.

Det er det sociale købemotiv der skaber interessen for Lalandia da det her er følelserne der overtager fornuften for børnefamilierne. Det er altså ikke rationelt fornuftigt at tage til Lalandia, men de gør det fordi de har lyst. Herunder er det Band wagon effekten idet at målgruppen er bevidste ift. hvad Lalandia er, samtidigt med at mange oftest har været der og man altså dermed passer ind sammen med alle de andre. Man ved at Lalandia er godt samtidigt med mange andre har været der, hvilket giver en vis tryghedsfølelse. Man kan argumenter for at thrifty effekten har været størst hvis man sammenlignede med rejser til udlandet. Så ville Lalandia være et billigt alternativ. Men sammenligner man med konkurrenterne i feriecentrebranchen i Danmark er Lalandia altså dyrest. Dermed kan det ikke være thrifty effekten.

-------

Der er relativ bred konkurrence ift. ”behov” idet at Lalandia principielt konkurrere om børnefamiliernes rådighedsbeløb til denne ”mini” ferie. De konkurrere mod mange andre feriecentre i DK og nord Tyskland, men også andre substituerende brancher som fx et hotel ophold/ feriehus med ikke tilhørende faciliteter, eller forlystelsespark uden ophold. Ser man dog nærmere til produktkategorien er det en snæver konkurrence mellem Danlandkæden, Dayz og Weissen- häuser Strand som udbyder ophold med faciliteter.

I fremtiden vil en stor konkurrent dog være det nye større badeland i Høje Taastrup som er meget nærliggende til hvad Lalandia tilbyder. 
Ift. Markedsandele blandt ferieentre er Lalandia dog den største aktør og står indenfor 1/3 af alle overnatninger i Danmark. 
Markedet er et heterogent marked hvor der er en stor præferencegrad mellem udbyderne og hvor Lalandia forsøger at tilbyde en differentieret oplevelse. Et eksempel på dette er Lalandias stræben på at blive bedre ift. den oplevelse de gir til børnefamilierne. Dette ses i praksis i deres produktudvikling udefra spørgeskemaer, men samtidigt også deres forsatte investeringer i fx ”twister”.


Lalandia står i dag som klart markedsleder. Dette er de af flere grunde. De har fx den største markedsandel, kommer med nye produkter (forlystelser og faciliteter) og stor reklame indsats. Det ses tydeligt ved de ressourcer de bruger på markedsføring at de er markedsleder. Specielt TV som udgør størstedelen er meget dyr, hvilket understreget reklame indsatsen.

Få adgang til hele opgaven