Kulturel integration | SRO

Opgavebeskrivelse
1. Redegør for begreberne assimilation og integration og Hylland Eriksens tre identitetsvalg
2. Endvidere ønskes en analyse og fortolkning af Hanif Kureishi: ”My Son the Fanatic”, med særligt henblik på en karakteristik af far-søn forholdet og Parvez’ og Ali’s forskellige holdninger til engelsk livsstil. Begreberne fra redegørelsen skal inddrages i analysen.
3. Diskuter sammenhængen mellem integrationsdiskursen og identitetsvalg. De udleverede artikler inddrages.

Indledning
Hvert år er der flere og flere indvandre, som ankommer til Danmark, i håbet om at få et bedre liv, og prøver derved også at integrere sig i det danske samfund.

Danmark elsker man, når indvandre assimilere sig, og sletter alle spor af deres identitet, og derefter danner sig en ny identitet ved, at assimilere sig.

Men hvorfor er det egentligt så vigtigt, at indvandre integrerer sig i det danske samfund? I Danmark og andre europæiske lande er der mange fordomme omkring indvandre, og mange diskussioner, om hvornår de indvandre som kommer til Danmark bliver opfattet som ”rigtige” danskere.

I denne opgave vil jeg komme ind på de overnævnte ting og redegøre for, hvad begreberne integration og assimilation betyder, samt redegøre for Hylland Eriksens tre identitetsvalg. Derefter vil jeg analysere, fortolke og karakterisere far-søn forholdet i ”My Son the Fanatic” af Hanif Kureishi, samt vurdering af Parvez’ og Ali’s holdninger til at assimilere sig i det britiske samfund, og til sidst men ikke mindst vil jeg diskutere sammenhængen mellem integrationsdiskursen og identitetsvalg.

Jeg er dog klar over, at jeg kan risikere at være subjektiv, ved at inddrage min egen viden, da jeg er selv er af anden etnisk herkomst, og en anden-generations indvandre, men jeg ville stræbe efter at være objektiv, medmindre min egen viden er relevant.

Indholdsfortegnelse
Indledning …………………………………………………………………………….S. 4
Redegørelse (AD1) ………………………………….…..……………………………S. 4-7
Analyse og fortolkning (AD2) ………………………...……………………..……….S. 7-11
Diskuterende (AD3) ………………..…………………………………………………S. 12-13
Konklusion ……………………………………………………………………………S. 13
Litteraturliste …………..……………………………………………………………...

Uddrag
My Son the Fanatic skrevet af Hanif Kureishi I 1994, var født i Bromley, Kent i 1954, og er sønnen af en pakistank far og britisk mor. Denne novelle handler kort sagt om, hvordan Parvez og hans søn Ali, bor i England, og hvordan de begge havde assimileret sig i det britiske samfund, da Ali pludselig dropper de engelske normer og værdier, som han havde tilegnet, og tilegner sig til sine pakistanske normer og værdier, og dermed begynder at praktisere islam.

Novellen, My Son the Fanatic starter in medias res, da vi med det samme bliver kastet ud i hvad Parvez laver, da han går ind i sin søn, Alis værelse. ”Surreptitiously the father began going into his son’s bedroom. He would sit there for hours, rousing himself only to seek clues.” Dette giver os et indblik på, hvordan Parvez gerne vil være en del af sin søns liv.

Hvis man sætter denne novelle ind i berettermodellen, ville man kunne sige, at anslaget ville være, der hvor vi starter in medias res. Det er det der fanger vores interesse og får os til, at læse videre. Præsentationen er der hvor vi bliver introduceret overfor personerne i novellen, tid, sted, og alle de andre vigtige informationer for læseren.

Derefter kommer uddybningen. Her begynder man at forstå, enten Parvez’ måde at tænke på, eller Alis måde, at tænke på, og man begynder at tage sider. Enten er man på Parvez’s side eller så er man på Alis side. Nu kommer point of no return, her er spændingen steget så meget, at man er spændt på hvad der sker efter det.

I My Son the Fanatic er vores point of no return, der hvor Parvez indser at Ali gerne vil praktisere islam.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her