Indledning
Sangen ”København,” er sunget af en gruppe ved navn Ulige Numre, og blev udgivet i 2011. Sangen er sunget af Carl Emil Petersen, som er forsanger i bandet.

Sangen er n lyrisk sang da det er en beskrivende sang, hvor han synger om København og inddrager hans følelser og tanker. Det er sangerens skjulte følelser vi hører igennem sangen.

Indholdsfortegnelse
Lyriske træk:
Hvad handler sangen om?
Tekstens ”lyriske jeg”
Hvilke typer billedsprog anvendes i sangen. Udvælg min. 3 eksempler.
”Du har danset med mig i 20 år.” Strofe 1, vers 1.
”København. Du er kun alt jeg har.” Strofe 2, vers 1-2. ”Jeg er din sidste søn.” Strofe 4, vers 2.
Hvordan beskrives København som sted?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
I denne strofe så høre man om det fortællende jeg og om hans fortid og hvad han føler for København. Han snakker om noget som han har oplevet igennem hans 20 år i København hvor hans følelser også bliver indblandet.

Allerede da han siger ”… har lært mig de trin jeg følger,” så er det ikke et episk digt, da et episk digt er når man fortæller en historie.

Hvis man graver i kødet med denne strofe, vil man kunne sige at København har gjort ham til den han er i dag. Byen har spillet en stor faktor i hans identitetsdannelse især i hans kollektive identitet.

Byen har lært ham at leve i København selv under omstændigheder og punkter som han ikke forstår. Det kan være som når man er et barn, og tror alt er i orden, men med tiden lære man regler gennem observationer.

Man behøver nødvendigvis ikke forstå hvorfor det er rigtigt eller forkert, men ens hjerne ved det automatisk. Her i sangen mener jeg der bliver fortalt at gradvist gennem hans liv så har han lært nye ting i København som også indblander ting han ikke selv forstår.

Strofe 2, vers 1-6. København er det eneste sted som han rigtig føler sig hjemme i, selvom han har været andre steder i verdenen, så er København stadig stedet for ham.

Det er her han føler sig hjemme. ” Når dine tusinde øjne lukker i og mørket maler dig uendelig,” her er det han snakker om hvordan København er gået fra at være hans hjem, fra at være det her fredelige og sikre sted til nu at være et kriminelt sted.

Det er om natten man som regel ser mest kriminalitet så her ville han fortælle at når natten sætter sig så åbner det her dårlig miljø sig op.

Strofe 5, vers 3-4. ” Jeg har brugt de sidste kroner. På at male mine sorte.” Her er der lyrisk træk, fordi han snakker om hans fortid, om hvad han har gået igennem og hans følelser omkring det han har oplevet.

Alt det med der er kommet kriminalitet og dagene bliver mørkere og mørkere det kan forstås at han ikke selv havde det så godt på et tidspunkt.