Kildeopgave | Historie | Dragon Niels Kjeldsen af Ullerup

Indledning
Rømningen af Dannevirke blev en uforudsigelig realitet. Den solide stilling faldt 5. februar 1864, og dette betød fra dansk side, at man skulle omstrukturere det taktiske overblik. Divisionerne spredtes for alle vinde, og den 4. division drog til Vejle uden kamp undervejs på ruten efter at have været gennem Kolding 8. februar. Man var nødsaget til at lokalisere den preussiske fjende, og dette gjorde man ved at udsende små styrker, der fungerede som spejdere. En mindre patrouille der inkluderede dragon Niels Kjeldsen af Ullerup rendte d. 28. februar ind i en gruppe preussiske husarer. Nedenstående opgave indeholder kilder, der erindrer de nærmere omstændigheder, der førte til drabet af dragon Niels Kjeldsen samt årsagen herfor.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Opgave 2:
Opgave 3:

Uddrag
Første beretning er samtidig, idet den er et uddrag af feltvagtens rapport og skrevet samme dag som hændelsen. Den beskriver at en styrke på 30-40 preussiske husarer traf den danske patrouille ved Blaakjær skov, som retirerede. Resultatet ved karambolagen førte til fire fangne dragoner.

I nutidens retsmæssige billede ville Grev Lüttichau nok have levet på, at det var ”selvforsvar”, idet dragonen ikke skulle eliminere grevens officerer.

Ligeså kritiseres måden hvorpå husaren dræbte Niels Kjeldsen, da det nævnes i strofe fem, at han skulle have mødt ham i en retfærdig kamp, hvor blanke våben mødes, altså sværd:
”… Han kunde sin mandige Fjende mødt med ærlige, blanke Vaaben” (strofe 5 vers 3-4).
Den lovprisende del af budskabet er skrevet i strofe syv.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter