Indholdsfortegnelse
• Virksomhedens navn:
• Selskabsform: Aktieselskab:
• Virksomhedstype:
• Økonomiske nøgletal:
• Idé, vision og mission:
• Forretningsmodel:
• Kernekompetence:
• Konkurrencemæssige fordele:
• Kritiske succesfaktorer:
• Produkter:
• Målgruppe.
• Branche:
• Antal konkurrenter:
• Markedsandel:
• Markedsvækst:
• Markeder - internationalisering:
• Stærke sider:

Uddrag
• Virksomhedens navn: Virksomhedens fulde navn er Jysk A/S. Det har tidligere heddet Jysk Sengetøjslager

• Selskabsform: Aktieselskab: (A/S)

• Virksomhedstype: Jysk er en handelsvirksomhed, men for at være helt præcis er det faktisk også en detailhandel

• Økonomiske nøgletal: Omsætning
Koncernens årlige omsætning er på 28,32 milliarder. Væksten er stabil og kontrolleret, og medarbejderstaben er på næsten 24.000 mennesker.

Ordet JYSK har altid været en del af virksomhedens navn. JYSK er ofte forbundet med nøjsomhed, flid og ærlighed - tre værdier, som Larsen altid selv har identificeret sig med.