Investering | Erhvervsøkonomi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er en investorprofil? Hvilke elementer indgår der i en risikoprofil?

2. Hvad er afgørende for, hvad man skal investere i? (Her skal du som minimum komme ind på både obligationer og aktier og gerne flere investeringsobjekter. Du skal forklare både hvad en aktie er og hvad en obligation er og sammenligne de to (obligationer og aktier) med hensyn til risiko og afkast.

3. Hvor meget skal man investere? Hvilke forhold har betydning for, hvor meget der tør investeres?

4. Hvordan gør man? Hvordan og på hvilke platforme har en privat investor mulighed for at investere?

5. Såfremt man vælger aktier: Er der interne forhold omkring investorer, ledelse eller produktudvikling, som spiller en rolle?

6. Hvilke økonomiske konsekvenser kan forskellige valg af investeringer tænkes at have for investoren?

7. Er det kun økonomi/afkast, der skal være afgørende for valg af investeringer eller er der andre forhold, der har betydning?

8. Gør rede for begrebet investeringsstrategi og hvilke elementer, der indgår i det og gøre rede for betydningen af at have en klart defineret investeringsstrategi.

9. Forestil dig nu, at du skal rådgive tre vidt forskellige investorprofiler. Du har frihed til selv at digte de tre forskellige profiler, men skal sikre dig at de er forskellige med hensyn til alder og indkomstforhold og hvad du ellers selv finder på. For hver investorprofil skal du opstille en række spørgsmål, som du ønsker at stille pågældende investorprofil, før du er klar med din rådgivning. Dernæst skal du komme med begrundede forslag til investeringer.

Spørgsmål til investorer for at kunne lave en investorprofil:
- Person 1/Torben :
- Forslag til Torben om mulige investeringer:
- Person 2/ Hanne:
- Forslag til Hanne om mulige investeringer:
- Person 3/ Tobias:
- Forslag til Tobias om mulige investeringer:

Uddrag
Når man snakker om en investorprofil, ser man på hvilket mål og målsætninger investoren har. Fastlæggelsen af en investorprofil sker ved at man kigger på flere forskellige ting.

I en investorprofil kan man se på hvad formålet med en investering er. Vil man investere i det som kaldes passiv pengeanbringelse, hvor man som investor ønsker et fornuftigt afkast.

Eller vil man investor så mange penge så man ønsker at få indflydelse i pågældende selskab. Man vil typisk også kigge på investeringens tidshorisont

altså har man til formål om det er en kort eller langsigtet investering?. Investorer risiko kommer også på tale når man snakker om en investorprofil.

Når man snakker om risiko, kan man overordnet inddele dette i 3 grupper, lav risikovilje, mellem risikovilje og høj risikovilje.

Hvis man har en lav risikovilje betyder dette at man foretrækker investeringer som har små kursudsving og man er tilfreds med et afkast som kun er lidt højere end det man kunne have for at have det stående i banken.

Hvis man har en mellem risikovilje sætter man pris på en stabil udvikling af værdien for ens aktier, dog kan man godt acceptere at der kan være udsving i ens investeringer over tid.

man kan også godt acceptere at mindre dele af ens investeringer kan have en høj risiko. Den sidste risikovilje man kan have er høj, ved at man har en høj risikovilje betyder det at man forventer et højt afkast på sine investeringer.

Personer som investere sådan her kan sagtens acceptere at der kan komme store udsving i værdien af ens investeringer.

Man vil typisk også gå ind og kigge på beløb man vil investere, forventninger til samfundsøkonomien og hvilket skatte forholde der er omkring ens investeringer.

---

Når man skal kigge på hvad man vil investere i, skal man tage nogle valg. Vil man investere kan der være flere forskellige måder at gøre dette på

du kan vælge at investere i aktier og obligationer som vi kender fra finansiering men man kan også vælge at investere i andre ting såsom investering i fast ejendom, biler (eller smide alt på rød og se det som en investering).

Ved at købe en aktie, betyder det egentlig at du køber en andel af en virksomhed. En aktie kan handles frit og priserne på en aktie er forskellige fra virksomhed til virksomhed.

Man kan som normal privatperson købe aktier og dermed få et afkast på sin investering. Virksomheder og velhavende folk kan også handle med aktier og deres formål er typisk at få en større ejerandel i det firma som de investere i.

Forskellen på at være en normal privatperson og en virksomhed eller velhavende personer som køber aktier, er som tidligere nævnt at der er 2 vidt forskellige formål med investeringer.

Når man investere/køber obligationer, betyder det egentlig at du låner dine penge ud til dem som udsteder obligationerne.

Typisk er det realkreditinstitut, staten eller virksomheder som udsteder disse obligationer. Det foregår som følgende

at du køber/investere i disse obligationer hvor man så efterfølgende aftaler en løbetid, som beskriver hvor længe den gælder.

I den tid hvor man har “lånt sine penge ud” får man typisk udbetalt en fast rente hvert år. Man får selvfølgelig også sin obligationens pålydende værdi retur.

Dette kan foregår på flere forskellige måde ved fek.s at man får det tilbage i rater eller det hele på en gang når løbetiden er slut.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu