Intentionerne bag FN’s verdensmål nummer 5 | SOP

Problemformulering
Redegør for indholdet og intentionerne bag FN´s verdensmål nummer 5.
Analyser udvalgte eksempler på Bolivias arbejde med opfyldelsen af mål nummer 5. Inddrag relevant datamateriale samt artiklen: https://kvinfo.dk/bolivia-et-etnisk-socialt-og-ligestillings-laboratorium/.

Diskuter mulige udfordringer, der kan forhindre opfyldelsen af mål nummer 5 i Bolivia. (besvarelsen skal indeholde teori og metode fra både IØ og spansk)

Indledning
”Ligestilling handler om frihed og retfærdighed for alle mennesker uafhængigt af køn. I en verden, hvor mænd historisk set har haft, og fortsat har, mest magt, handler målet om ligestilling mest om at forbedre kvinders og pigers situation”.

Sådan lyder FN´s syn på ligestilling, og dette mål har vist en tydelig fremgang i problematikken omkring ligestilling de seneste mange år. Diskrimination af kvinder er med til at give store økonomiske konsekvenser for det specifikke land.

Derfor er lande, især u- lande meget udsatte i form af at kvinder er nødt til at være afhængige af deres partnere, da kvinder er berettiget til at lave det praktiske og ulønnede arbejde derhjemme, såsom at passe børn og holde husstanden i orden.

Samtidig er manden ude og tjene penge på arbejdsmarkedet. Dette er en normalitet i rigtig mange u- lande især, og derfor ses der en tydelig forskel i behandling af kvindernes rettigheder og muligheder sammenlignet med mænds, da det er en selvfølge at fordelingen er som den er.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering:
Indledning:
Redegørelse for FN´s verdensmål nr 5:
Analysedelen:
Analyse del 2
Diskussion

Uddrag
Ligestilling handler alt i bund og grund om at skabe en retfærdighed mellem alle mennesker, uanset køn.

Verden har vendt den kolde skulder til problemet, og det har derfor været en normalitet at mænds rettigheder skal vægtes højere end kvindernes.

Der er senere kommet et kæmpe åbent øje op for problematikken, og der bliver diverse steder i verden, også den dag i dag, kæmpet for at genvinde kvindernes rettigheder.

Der blev i 2016 foretaget en grundig gennemgang af situationen med ulighed iblandt kønnene, og man fandt hurtigt ud af hvor stort problemet faktisk var, fordelt rundt i hele verden.

Der blev her fundet statistikker på at hele 155 af 173 lande havde vedtaget diverse love om at mænds økonomiske udvikling i alle sammenhænge skal prioriteres højest, og fri ret til vold mod kvinder uden en lovgivning der siger andet.

For at sætte en stopper for den generelle kønsdiskrimination, kræver det et helt andet syn på hvad ligestilling indebærer, og en håndhævning der kræver ændringer på en måde så rettigheder naturligt opdeles ligeligt mellem mænd og kvinder.

Her har FN under hovedmålet ”ligestilling mellem kønnene” sat sig 9 hovedmål for hvordan situationen skal håndteres.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu