Historien vil rejse en skamstøtte over vores… | Analyse

Indledning
Hele tiden opleves det, at der argumenteres for tilslutning til en bestemt holdning. Det kan både være en selv, der er ved at blive overbevist, som det kan være en selv der er ved at overbevise.

Lige så vel som det både kan være basale hverdags holdninger, om hvem der skal gå ud med skraldet, som det kan være politiske holdninger, om landbrugets håndtering af dyr.

Argumentationen kan formås forskelligt, men hvordan lykkes man egentlig bedst med at rykke andres holdninger - gælder det om at appellere til følelserne eller fornuften, og har man som civil overhovedet noget at skulle have sagt?

Uddrag
Dyrevelfærdsproblemet ser Æbelø i stedet løst af politikkerne på Christiansborg samt i EU. Den nuværende dyreværnslov beskytter, ifølge Æbelø, ikke dyrene, men derimod industrien.

Han kræver strammere lovgivning omkring dyrevelfærden - og strammere opfølgning: ”Selv om der er regler for antallet af grise i en grisetransport, viste hver fjerde kontrol af vogne ud af landet, som Fødevarestyrelsen udførte i 2015 og 2016, at der var for mange grise på lastbilen.” (afsnit 10, l. 7-10).

I citatet appellerer Æbelø desuden til modtagernes logiske sans, ved at inddrage statistisk fra Fødevarestyrelsen.

Dette er ikke en enestående anvendelse af logos, flere gange gennem debatindlægget gøres der nemlig brug af nøjagtige tal og fakta. De to andre appelformer benyttes ligeledes.

Eksempelvis opleves patos, når Æbelø sammenligner grise med tumlinger og hunde: ”31,4 mio. grise, som er klogere end de fleste hunde og betydeligt mere intelligente end et gennemsnitligt treårigt barn” (afsnit 5, l. 4-5).

Sammenligningen mellem de to ting, som de fleste mennesker finder kært, og grise påvirker modtagerne følelsesmæssigt, dermed får de medlidenhed med grisene.

Æbelø opnår etos gennem hans særdeles formelle skrivestil. Han fremstår intelligent, hvilket skaber tillid og fremmer modtagernes enighed i hans standpunkt.

Desuden kan man argumentere for, at den velformuleret skrivestil er i overensstemmelse med Politikkens læserskare, da de, som tidligere nævnt, typisk har længerer videregående uddannelser.

Æbelø søger ydermere at vinde tilslutning til sit standpunkt ved at bygge sine argumenter op om Toulmins udvidede argumentationsmodel.

Med udgangspunkt i citatet: ”24.300 pattegrise dør hver dag af kulde, tørst eller ved at blive klemt ihjel af soen. 9 mio. grise om året dør som spildprodukt i kødindustrien.

Det svarer til antallet af indbyggere i Østrig” (afsnit 8, l. 1-3), lyder Æbeløs påstand på, at danske grise lever under kummerlige forhold og blot anses som værende et produkt.

Hans begrundelse, og dermed belægget for påstanden, er, at hver dag dør mange pattegrise grundet kulde, tørst og pladsmangel, og at spildproduktion i kødindustrien er massiv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu