Historie Opgave | Tidslinje fra 1815 til 1864 | Sønderjylland

Indholdsfortegnelse
Tidslinje med årene:
1815 - Holsten og Lauenborg
1830 - Julirevolutionen i Frankrig
1831 - Monarkiet
1834 - Udstedelse af Stænderforfatningen
1836 - I Slesvig
1840 - Sprogreskriptet af 14. maj 1840.
1842 - Orla Lehmann
1843 - Det første danske møde på Skamlingsbanke den 18.
1844 - I Slesvig samles omkring 14.000 mennesker
1848 - Christian 8. dør.
1849 - Efter en 7 måneders våbenstilstand
1850 - I juli genoptages
1851 - Den slesvig-holstenske
1852 - "januarkundgørelsen"
1857 - Preussen og Østrig
1858 - Tysk trussel
1861 - Det Tyske Forbund
1862 - Den danske regering
1863 - I Danmark vedtages den 13. november
1864 - Novemberforfatningen

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter